Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
02/NQ-HĐND 29/06/2011 Huyện Khánh Sơn Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện Khánh Sơn khóa VII, nhiệm kỳ 2011-2016.
12/NQ-HĐND 22/06/2011 Thành phố Cam Ranh Về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Toàn án nhân dân thành phố Cam Ranh, nhiệm kỳ 2011-2016.
11/NQ-HĐND 22/06/2011 Thành phố Cam Ranh Về việc xác nhận kết quả bầu Thư ký kỳ họp của HĐND thành phố Cam Ranh, nhiệm kỳ 2011-2016.
10/NQ-HĐND 22/06/2011 Thành phố Cam Ranh Về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban và thành viên Ban Pháp chế, HĐND thành phố Cam Ranh, nhiệm kỳ 2011-2016.
09/NQ-HĐND 22/06/2011 Thành phố Cam Ranh Về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban và thành viên Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND thành phố Cam Ranh, nhiệm kỳ 2011-2016.
08/NQ-HĐND 22/06/2011 Thành phố Cam Ranh Về việc xác nhận kết quả bầu thành viên UBND thành phố Cam Ranh, nhiệm kỳ 2011-2016.
07/NQ-HĐND 22/06/2011 Thành phố Cam Ranh Về việc xác nhận kết quả bầu các Phó Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh, nhiệm kỳ 2011-2016.
06/NQ-HĐND 22/06/2011 Thành phố Cam Ranh Về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh, nhiệm kỳ 2011-2016.
05/NQ-HĐND 22/06/2011 Thành phố Cam Ranh Về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên thường trực HĐND thành phố Cam Ranh, nhiệm kỳ 2011-2016.
04/NQ-HĐND 22/06/2011 Thành phố Cam Ranh Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cam Ranh, nhiệm kỳ 2011-2016.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh