Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
03/NQ-NĐND 21/07/2010 HĐND Tỉnh Về việc thông qua đề án đề nghị công nhận thị trấn Vạn Giã huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa là đô thị loại IV.
02/NQ-HĐND 21/07/2010 HĐND Tỉnh Về việc thông qua đề án đề nghị công nhận thị trấn Diên Khánh huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa là đô thị loại IV.
01/NQ-HĐND 21/07/2010 HĐND Tỉnh Về việc thông qua đề án công nhận các xã Ninh Hà, Ninh Sim, Ninh Đa, Ninh Diêm của huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa là đô thị loại V.
11/NQ-HĐND 14/07/2010 Thị xã Ninh Hòa Về việc miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.
10/NQ-HĐND 14/07/2010 Thị xã Ninh Hòa Về kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhịêm kỳ 2004 - 2011.
09/NQ-HĐND 14/07/2010 Thị xã Ninh Hòa Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện.
08/NQ-HĐND 14/07/2010 Thị xã Ninh Hòa Về việc thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và Dự toán điều chỉnh năm 2010.
07/NQ-HĐND 14/07/2010 Thị xã Ninh Hòa Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2009 huyện Ninh Hòa.
06/NQ-HĐND 14/07/2010 Thị xã Ninh Hòa Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2010.
08/NQ-HĐND 07/07/2010 Huyện Diên Khánh Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh, nhiệm kỳ 2004 - 2011.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh