Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
14/NQ-HĐND 29/07/2011 Huyện Vạn Ninh Về việc bổ sung dự toán chi thường xuyên cho các đơn vị, địa phương 6 tháng đầu năm 2011.
13/NQ-HĐND 29/07/2011 Huyện Vạn Ninh Về việc chi tặng quà lưu niệm cho đại biểu HĐND cấp huyện, xã, nhiệm kỳ 2004 - 2011.
12/NQ-HĐND 29/07/2011 Huyện Vạn Ninh Về việc phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách huyện Vạn Ninh năm 2010.
22/NQ-HĐND 22/07/2011 HĐND Tỉnh Về chương trình phát triển hệ thống đô thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 - 2015.
21/NQ-HĐND 22/07/2011 HĐND Tỉnh Về chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 - 2015.
20/NQ-HĐND 22/07/2011 HĐND Tỉnh Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015.
19/NQ-HĐND 22/07/2011 HĐND Tỉnh Về thông qua điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020.
18/NQ-HĐND 21/07/2011 HĐND Tỉnh Về tổng biên chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo địa phương năm học 2011 - 2012.
17/NQ-HĐND 21/07/2011 HĐND Tỉnh Về việc sửa đổi Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011.
11/NQ-HĐND 29/06/2011 Huyện Khánh Sơn Về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Khánh Sơn, nhiệm kỳ 2011-2016.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh