Số công báo: 46 Ngày xuất bản: 28-09-2011
Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 19/8/2011 của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang về dự toán kinh phí hoạt động năm 2011 của HĐND thành phố Nha Trang. Công văn số 23/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 23/NQ-HĐND
Ngày ban hành 19-08-2011
Cơ quan ban hành Thành phố Nha Trang
Trích yếu Về dự toán kinh phí hoạt động năm 2011 của HĐND thành phố Nha Trang.
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính
Số Công báo 46
Ngày xuất bản 28-09-2011
Không có văn bản
23/NQ-HĐND:
23/NQ-HĐND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh