Xây dựng phương án ứng phó với thiên tai cho từng đập, hồ chứa nước trước ngày 30-5-2024

27/05/2024 00:00        
Đọc tin

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 2592/CT-BNN-TL ngày 10-4-2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều trong mùa mưa, lũ năm 2024.

Hồ chứa nước Suối Dầu (Cam Lâm, Khánh Hòa). Ảnh minh họa. Ảnh: NguyenWonbi.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thủy lợi, đê điều, phòng, chống thiên tai nhằm nâng cao nhận thức của người dân, hiệu quả quản lý, khai thác, bảo đảm an toàn công trình. Thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Chủ động bố trí kinh phí để thực hiện quy trình vận hành đập, hồ chứa nước; chủ động xây dựng phương án ứng phó với thiên tai cho từng đập, hồ chứa nước, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, thời gian hoàn thành trước ngày 30-5-2024. Tổng kết, đánh giá công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn; rà soát, kiện toàn, phân công cụ thể trách nhiệm của các cơ quan quản lý chuyên ngành và chính quyền địa phương các cấp. Trên cơ sở kiểm tra, đánh giá hiện trạng hệ thống công trình thủy lợi, đê kè, phát hiện những hư hỏng, các yếu tố bất lợi có nguy cơ đe dọa an toàn công trình; xây dựng phương án đảm bảo an toàn công trình, nhất là các vị trí, khu vực trọng điểm xung yếu theo phương châm “4 tại chỗ”; phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội đóng quân trên địa bàn để chuẩn bị hộ đê, bảo vệ công trình theo phương án được duyệt. Trong đó, căn cứ phương án được duyệt, chuẩn bị đủ số lượng, chủng loại vật tư dự trữ cho từng tuyến đê, công trình thủy lợi; ngoài vật tư dự trữ của nhà nước hiện có trên địa bàn, cần có kế hoạch huy động vật tư trong nhân dân để sử dụng trong trường hợp xảy ra sự cố (kể cả vật tư, thiết bị của các doanh nghiệp, cơ quan đóng trên địa bàn).

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; tổng hợp tình hình, kết quả kiểm tra, đánh giá an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa, lũ, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước 30-8-2024. Sau mùa mưa, lũ phải kiểm tra, đánh giá lại hiện trạng công trình để có phương án sửa chữa, khắc phục.

Các đơn vị quản lý hồ chứa thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Cập nhật thông tin vận hành các hồ chứa tối thiểu 2 lần/ngày trong điều kiện thời tiết bình thường và 4 lần/ngày khi có mưa, lũ (trong trường hợp mực nước hồ cao hơn mực nước thiết kế phải quan trắc tối thiểu 1 lần/giờ) lên trang điện tử thu thập thông tin điều hành hệ thống thủy lợi của Cục Thủy lợi (địa chỉ: www.thuyloivietnam.vn). Vận hành thử các cửa van, thiết bị phục vụ xả lũ của các hồ chứa nước và bố trí đủ thiết bị dự phòng bảo đảm vận hành công trình trong mọi tình huống; bố trí hệ thống thông tin, cảnh báo cho người dân ở hạ du khi xả lũ các hồ chứa. Khơi thông hệ thống kênh tiêu để chủ động tiêu, thoát lũ. Tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn công trình thuộc phạm vi quản lý. Trên cơ sở đó, lập danh mục các công trình hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ mất an toàn, đề xuất kinh phí sửa chữa, khắc phục; đồng thời có biện pháp sửa chữa ngay các công trình có nguy cơ mất an toàn trước mùa mưa, lũ, tránh để xảy ra sự cố mất an toàn cho công trình và vùng hạ du. Tính toán cụ thể và xây dụng phương án tích nước của các hồ chứa nhằm đảm bảo an toàn công trình, trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt…

Xem bản tin gốc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa tại đây

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa (khanhhoa.gov.vn)

Tuyết Vân (St)
 
Tin liên quan
Xây dựng phương án sắp xếp, neo đậu tàu cá tại các khu neo đậu, tránh trú bão khi có bão, áp thấp nhiệt đới
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai Công văn số 3475/BNN-TS ngày 15-5-2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai chuyên ngành thủy sản năm 2024.
Phê duyệt kế hoạch tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị thành phố Cam Ranh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị TP. Cam Ranh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Từ ngày 1-1-2025, Khánh Hòa sẽ thực hiện tổng kiểm kê tài sản công
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.
Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Khánh Hòa
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Khánh Hòa.
Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình tỉnh Khánh Hòa năm 2024
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 5222/KH-UBND thực hiện Chiến lược phát triển gia đình tỉnh Khánh Hòa năm 2024.
Triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) không dùng tiền mặt trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Triển khai chuyển đổi sang sử dụng tài khoản VneID
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai chuyển đổi sang sử dụng tài khoản VneID.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thuế đối với các dự án có loại hình căn hộ du lịch
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thuế đối với các dự án có loại hình căn hộ du lịch trên địa bàn tỉnh.
Đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp hè
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp hè.
Quản lý, sử dụng phương tiện nghe nhìn cấp cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND quy định quản lý, sử dụng phương tiện nghe nhìn cấp cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn từ năm 2024-2025.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh