Từ ngày 1-1-2025, Khánh Hòa sẽ thực hiện tổng kiểm kê tài sản công

27/05/2024 00:00        
Đọc tin

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Từ ngày 1-1-2025, Khánh Hòa sẽ thực hiện tổng kiểm kê tài sản công. Ảnh minh họa. Ảnh: baochinhphu.vn.

Theo đó, từ ngày 1-1-2025, tỉnh Khánh Hòa sẽ thực hiện kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Để công tác kiểm kê đạt hiệu quả, UBND tỉnh xây dựng tiến độ thực hiện: Từ tháng 8 đến tháng 12-2024, hướng dẫn, tập huấn thực hiện kiểm kê cho các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Tháng 9-2024, các sở, ban, ngành của tỉnh hoàn thành kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý và gửi Sở Tài chính tỉnh tổng hợp. Trước ngày 15-4-2025, UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành kiểm kê tài sản công và tài sản kết cấu hạ tầng của UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc. Trước ngày 30-4-2025, Sở Tài chính tỉnh tổng hợp, hoàn thiện báo cáo tổng kiểm kê toàn tỉnh gửi UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính…

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, doanh nghiệp nhà nước thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt quy định về quản lý, sử dụng tài sản công và chế độ tính khấu hao, hao mòn tài sản cố định; nghiên cứu hình thức, phương pháp kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý phù hợp với tình hình thực tiễn, công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị mình…

Xem bản tin gốc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa tại đây

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa (khanhhoa.gov.vn)

Tuyết Vân (St)
 
Tin liên quan
Xây dựng phương án sắp xếp, neo đậu tàu cá tại các khu neo đậu, tránh trú bão khi có bão, áp thấp nhiệt đới
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai Công văn số 3475/BNN-TS ngày 15-5-2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai chuyên ngành thủy sản năm 2024.
Phê duyệt kế hoạch tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị thành phố Cam Ranh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị TP. Cam Ranh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Xây dựng phương án ứng phó với thiên tai cho từng đập, hồ chứa nước trước ngày 30-5-2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 2592/CT-BNN-TL ngày 10-4-2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều trong mùa mưa, lũ năm 2024.
Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Khánh Hòa
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Khánh Hòa.
Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình tỉnh Khánh Hòa năm 2024
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 5222/KH-UBND thực hiện Chiến lược phát triển gia đình tỉnh Khánh Hòa năm 2024.
Triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) không dùng tiền mặt trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Triển khai chuyển đổi sang sử dụng tài khoản VneID
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai chuyển đổi sang sử dụng tài khoản VneID.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thuế đối với các dự án có loại hình căn hộ du lịch
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thuế đối với các dự án có loại hình căn hộ du lịch trên địa bàn tỉnh.
Đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp hè
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp hè.
Quản lý, sử dụng phương tiện nghe nhìn cấp cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND quy định quản lý, sử dụng phương tiện nghe nhìn cấp cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn từ năm 2024-2025.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh