Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa năm 2024

10/07/2024 00:00        
Đọc tin

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024.

Năm 2024, tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở cần đầu tư xây dựng là 4.727.10m2 sàn tương ứng 52.731 căn. Ảnh minh họa.

Theo kế hoạch, năm 2024, tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở cần đầu tư xây dựng là 4.727.10m2 sàn tương ứng 52.731 căn, trong đó: Nhà ở thương mại 24.926 căn; nhà ở xã hội 9.012 căn; nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng dự kiến 18.793 căn; nhà ở công vụ và nhà ở phục vụ tái định cư dự kiến không tăng thêm.

Chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh năm 2024 dự kiến đạt khoảng 26,96m2 sàn/người, trong đó đô thị đạt: 27,69 m2 sàn/người, nông thôn đạt 25,89m2 sàn/người. Chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu phấn đấu đạt 9,6m2 sàn/người. Về chất lượng nhà ở, phấn đấu trong năm 2024, nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố đạt tỷ lệ 100%, không phát sinh thêm nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ. Dự báo nhu cầu nguồn vốn đầu tư nhà ở toàn tỉnh khoảng 43.448,24 tỷ đồng.

Được biết, năm 2023, chỉ tiêu phát triển diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người đạt yêu cầu: Khoảng 26,32m2 sàn/người, trong đó: Đô thị đạt đạt 27,05m2 sàn/người; nông thôn đạt 25,84m2 sàn/người. Chỉ tiêu phát triển diện tích sàn nhà ở thương mại đảm bảo chỉ tiêu đặt ra là: 800.322 m2 sàn tương ứng 8.892 căn. Về nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp: Có 1 dự án hoàn thành; chỉ tiêu phát triển diện tích sàn nhà ở xã hội cơ bản đảm bảo chỉ tiêu đặt ra. Về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo: Đã thực hiện hỗ trợ xây mới 137 căn nhà, sửa chữa 1.026 căn nhà…

Xem bản tin gốc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa tại đây

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa (khanhhoa.gov.vn)

Thị Hợi (St)
 
Tin liên quan
Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ VI (2025 - 2030)
Ngày 01/7/2024, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đồng chí Nguyễn Tấn Tuân ký ban hành Kế hoạch số 7098/KH-UBND về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ VI (2025 - 2030).
Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày 04 tháng 7 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 7247/KH-UBND về thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập y tế, giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh năm 2024.
Đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
Triển khai thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025.
Rà soát, thống kê, lập danh sách các cơ sở chăn nuôi, cơ sở nuôi chim yến nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 18-12-2020 của HĐND tỉnh về quy định khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và triển khai thực hiện thí điểm Học bạ số
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 2781/BGDĐT-GDTH ngày 11-6-2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và triển khai thực hiện thí điểm Học bạ số.
Miễn thu phí, lệ phí đối với 10 dịch vụ công trực tuyến
HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành nghị quyết quy định việc miễn thu phí, lệ phí đối với dịch vụ công trực tuyến khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng trên địa bàn tỉnh.
Nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới.
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24-6-2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh