Tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và triển khai thực hiện thí điểm Học bạ số

04/07/2024 00:00        
Đọc tin

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 2781/BGDĐT-GDTH ngày 11-6-2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và triển khai thực hiện thí điểm Học bạ số.

Tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và triển khai thực hiện thí điểm Học bạ số. Ảnh minh họa. Ảnh: Thu Trang.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT tại Công văn số 2781/BGDĐT-GDTH; kịp thời báo cáo, tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Được biết, qua quá trình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tại địa phương, Bộ GD&ĐT nhận thấy, hầu hết các địa phương đã thành lập ban chỉ đạo, ban hành kế hoạch, các văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về Học bạ số theo thẩm quyền trách nhiệm và bước đầu phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn có địa phương chưa triển khai kịp thời các nhiệm vụ theo thẩm quyền trách nhiệm. Để tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ về thí điểm Học bạ số, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở GDĐT, các sở, ban, ngành thực hiện hiệu quả một số nội dung sau: Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng về thực hiện chuyển đổi số trong ngành giáo dục, trong đó có việc triển khai thực hiện Học bạ số theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg. Đây là việc mới, lần đầu thực hiện nên cần chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, quá trình triển khai thực hiện cần phát huy hiệu quả tối đa kinh nghiệm, điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng, nhân lực hiện có, bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và chủ động, linh hoạt triển khai thực hiện phù hợp vói điều kiện thực tế tại địa phương…

Xem bản tin gốc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa tại đây

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa (khanhhoa.gov.vn)

Thị Hợi (St)
 
Tin liên quan
Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa năm 2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024.
Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ VI (2025 - 2030)
Ngày 01/7/2024, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đồng chí Nguyễn Tấn Tuân ký ban hành Kế hoạch số 7098/KH-UBND về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ VI (2025 - 2030).
Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày 04 tháng 7 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 7247/KH-UBND về thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Rà soát, thống kê, lập danh sách các cơ sở chăn nuôi, cơ sở nuôi chim yến nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 18-12-2020 của HĐND tỉnh về quy định khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Miễn thu phí, lệ phí đối với 10 dịch vụ công trực tuyến
HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành nghị quyết quy định việc miễn thu phí, lệ phí đối với dịch vụ công trực tuyến khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng trên địa bàn tỉnh.
Nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới.
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24-6-2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh.
Phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2040
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2040.
Triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện Công điện số 58/CĐ-TTg ngày 16-6-2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
Cung cấp dữ liệu mở của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024-2025
Để triển khai cung cấp dữ liệu mở của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức khai thác, sử dụng phục vụ phát triển xã hội số, kinh tế số và chính quyền số; Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 6621/KH-UBND ngày 19/6/2024.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh