Rà soát, thống kê, lập danh sách các cơ sở chăn nuôi, cơ sở nuôi chim yến nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi

08/07/2024 00:00        
Đọc tin

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 18-12-2020 của HĐND tỉnh về quy định khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Rà soát, thống kê, lập danh sách các cơ sở chăn nuôi, cơ sở nuôi chim yến (nhà yến) nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi. Ảnh minh họa. Ảnh: Nguyen Wonbi.

Theo kế hoạch, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, UBND cấp huyện, cấp xã sẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai rà soát, thống kê, lập danh sách các cơ sở chăn nuôi, cơ sở nuôi chim yến (nhà yến) nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi, tổ chức cho các cơ sở chăn nuôi ký cam kết ngừng hoạt động hoặc di dời đến địa điểm chăn nuôi phù hợp; tổng hợp, báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để theo dõi nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động chăn nuôi trên địa bàn; tổ chức cho các cơ sở chăn nuôi tại khu vực không được phép chăn nuôi ký cam kết ngừng hoạt động hoặc di dời đến địa điểm phù hợp trước ngày 1-1-2025. Trên cơ sở chu kỳ sinh trưởng của vật nuôi, khuyến cáo các cơ sở chăn nuôi tại các khu vực không được phép chăn nuôi không thực hiện nhập hoặc tái đàn vào các thời điểm cụ thể như sau: Đối với vật nuôi mục đích sinh sản và trâu, bò thịt, lợn thịt: Không thực hiện tái đàn kể từ tháng 7-2024. Đối với bò vỗ béo, gà thịt, vịt thịt: Không thực hiện tái đàn kể từ tháng 9-2024.

Đối với các nhà yến nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, thống kê, lập danh sách các nhà yến; tổng hợp, báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để theo dõi nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động chăn nuôi trên địa bàn. Đối với các nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành (ngày 1-1-2021) thì được tiếp tục hoạt động; nhưng phải cam kết đảm bảo tuân thủ theo quy định tại khoản 2 Điều 3, Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND cấp huyện, UBND cấp xã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động chăn nuôi tại khu vực không được phép chăn nuôi; kịp thời xử lý nghiêm các cơ sở chăn nuôi, nhà yến có hành vi vi phạm theo đúng quy định tại Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 1-3-2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi…

Xem bản tin gốc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa tại đây

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa (khanhhoa.gov.vn)

Thị Hợi (St)
 
Tin liên quan
Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa năm 2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024.
Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ VI (2025 - 2030)
Ngày 01/7/2024, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đồng chí Nguyễn Tấn Tuân ký ban hành Kế hoạch số 7098/KH-UBND về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ VI (2025 - 2030).
Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày 04 tháng 7 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 7247/KH-UBND về thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập y tế, giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh năm 2024.
Đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và triển khai thực hiện thí điểm Học bạ số
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 2781/BGDĐT-GDTH ngày 11-6-2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và triển khai thực hiện thí điểm Học bạ số.
Miễn thu phí, lệ phí đối với 10 dịch vụ công trực tuyến
HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành nghị quyết quy định việc miễn thu phí, lệ phí đối với dịch vụ công trực tuyến khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng trên địa bàn tỉnh.
Nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới.
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24-6-2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh.
Phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2040
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2040.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh