Miễn thu phí, lệ phí đối với 10 dịch vụ công trực tuyến

04/07/2024 00:00        
Đọc tin

HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành nghị quyết quy định việc miễn thu phí, lệ phí đối với dịch vụ công trực tuyến khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng trên địa bàn tỉnh.

Miễn thu phí, lệ phí đối với 10 dịch vụ công trực tuyến. Ảnh minh họa.

Theo đó, từ ngày 11-6-2024 đến hết ngày 31-12-2025 khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính công trực tuyến trên môi trường mạng sẽ được miễn 100% đối với 10 loại phí, lệ phí, trong đó có 4 loại phí được miễn thu (gồm: Cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động của cơ sở thể thao trên địa bàn tỉnh) và 6 loại lệ phí được miễn thu (gồm: Cấp giấy phép xây dựng; cấp giấy phép đăng ký kinh doanh; cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; hộ tịch; đăng ký cư trú và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh).

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này; Thường trực HDND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 11-6-2024.

Xem bản tin gốc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa tại đây

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa (khanhhoa.gov.vn)

Thị Hợi (St)
 
Tin liên quan
Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa năm 2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024.
Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ VI (2025 - 2030)
Ngày 01/7/2024, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đồng chí Nguyễn Tấn Tuân ký ban hành Kế hoạch số 7098/KH-UBND về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ VI (2025 - 2030).
Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày 04 tháng 7 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 7247/KH-UBND về thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Rà soát, thống kê, lập danh sách các cơ sở chăn nuôi, cơ sở nuôi chim yến nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 18-12-2020 của HĐND tỉnh về quy định khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và triển khai thực hiện thí điểm Học bạ số
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 2781/BGDĐT-GDTH ngày 11-6-2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và triển khai thực hiện thí điểm Học bạ số.
Nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới.
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24-6-2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh.
Phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2040
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2040.
Triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện Công điện số 58/CĐ-TTg ngày 16-6-2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
Cung cấp dữ liệu mở của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024-2025
Để triển khai cung cấp dữ liệu mở của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức khai thác, sử dụng phục vụ phát triển xã hội số, kinh tế số và chính quyền số; Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 6621/KH-UBND ngày 19/6/2024.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh