Triển khai thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025

10/07/2024 00:00        
Đọc tin

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025.

Phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2025. Ảnh minh họa. Ảnh: Bảo Anh.

Theo đó, để triển khai công tác tuyển quân năm 2025 có hiệu quả, nâng cao chất lượng, hoàn thành tốt 100% chỉ tiêu được giao, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chỉ đạo, tập trung triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: Ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác tuyển quân năm 2025 chặt chẽ, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự; phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và vai trò giám sát của nhân dân đối với công tác tuyển quân. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự trong suốt quá trình thực hiện quy trình công tác tuyển quân, đồng thời phát huy dân chủ công khai, minh bạch nhằm nâng cao nhận thức cho người dân và tạo sự công bằng xã hội trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện đủ số lượng, đúng thành phần; phân công rõ trách nhiệm từng thành viên gắn với chất lượng và chỉ tiêu giao quân từng địa bàn được giao. Chỉ đạo cơ quan quân sự và cơ quan công an phối hợp chặt chẽ, rà soát thực lực thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự thực tế có mặt ở địa phương; nắm chắc số thanh niên vắng mặt ở địa phương, số chưa đăng ký thường trú, tạm trú và số thanh niên không có nơi thường trú, tạm trú theo quy định tại Điều 19 Luật Cư trú năm 2020. Chỉ đạo, rà soát, thực hiện xóa đăng ký thường trú theo quy định tại Điều 24 Luật Cư trú năm 2020 để nâng cao chất lượng quản lý thực lực thanh niên tại địa phương. Phát huy dân chủ ở cơ sở; tổ chức thực hiện bình cử, đề cử từ cấp thôn, tổ dân phố đảm bảo dân chủ, công khai, chất lượng, hiệu quả, không để sót lọt thực lực thanh niên sẵn sàng nhập ngũ. Tiến hành xét duyệt chính trị, chính sách thực lực thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự ở cấp xã, cấp huyện chặt chẽ; phân loại đối tượng miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ lý do phải cụ thể, đúng quy định theo Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tuyển quân. Phân bổ chỉ tiêu giao nhận quân đúng vùng động viên của đơn vị, gọn địa bàn, gọn đầu mối đơn vị. Chỉ đạo cơ quan quân sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan trong công tác xác minh, điều tra nắm lý lịch chính trị, đạo đức của từng công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự; xác lập, cập nhật, bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ công dân nhập ngũ đảm bảo chính xác, nhất là các thông tin cá nhân có liên quan… Quan tâm làm tốt công tác chính sách đối với công dân và gia đình có công dân nhập ngũ. Thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với mọi tổ chức, cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực trong tuyển quân; không để đơn thư kiến nghị, khiếu nại vượt cấp…

Được biết, năm 2024, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Toàn tỉnh đã tiến hành giao 1.910 thanh niên về các đơn vị quân đội và 304 thanh niên về các đơn vị công an. Chất lượng tân binh đảm bảo đúng tiêu chuẩn; thanh niên có sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm gần 45%, thanh niên có trình độ học vấn từ trung cấp trở lên chiếm hơn 10%. Ngoài ra, công tác thực hiện chế độ chính sách hậu phương quân đội đối với công dân nhập ngũ được các địa phương, đơn vị quan tâm triển khai chu đáo, giúp thanh niên yên tâm thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự.

Xem bản tin gốc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa tại đây.

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa (khanhhoa.gov.vn)

Văn Huyên (St)
 
Tin liên quan
Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa năm 2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024.
Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ VI (2025 - 2030)
Ngày 01/7/2024, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đồng chí Nguyễn Tấn Tuân ký ban hành Kế hoạch số 7098/KH-UBND về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ VI (2025 - 2030).
Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày 04 tháng 7 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 7247/KH-UBND về thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập y tế, giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh năm 2024.
Đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
Rà soát, thống kê, lập danh sách các cơ sở chăn nuôi, cơ sở nuôi chim yến nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 18-12-2020 của HĐND tỉnh về quy định khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và triển khai thực hiện thí điểm Học bạ số
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 2781/BGDĐT-GDTH ngày 11-6-2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và triển khai thực hiện thí điểm Học bạ số.
Miễn thu phí, lệ phí đối với 10 dịch vụ công trực tuyến
HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành nghị quyết quy định việc miễn thu phí, lệ phí đối với dịch vụ công trực tuyến khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng trên địa bàn tỉnh.
Nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới.
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24-6-2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh