Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
92/2006/QĐ-UBND 06/12/2006 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính các cấp
91/2006/QĐ-UBND 01/12/2006 UBND Tỉnh Về mức trợ cấp y tế thôn bản
09/2006/QĐ-UBND 28/11/2006 Thành phố Nha Trang Về việc ban hành chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng
36/CT-UBND 27/11/2006 UBND Tỉnh Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong quân đội và gọi công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân năm 2007
90/2006/QĐ-UBND 24/11/2006 UBND Tỉnh Ban hành quy chế tuyển dụng và chế độ tập sự đối với công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Khánh Hòa
558/2006/QĐ-UBND 24/11/2006 Huyện Khánh Sơn Về việc Ban hành chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
1985/QĐ-UBND 21/11/2006 UBND Tỉnh Về Quy hoạch phát triển ngành Thể dục - Thể thao tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2006 – 2010, định hướng đến năm 2015
15/2006/QĐ-UBND 17/11/2006 Thị xã Ninh Hòa Về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Công tác phòng không nhân dân huyện Ninh Hòa
1010/QĐ-UBND 16/11/2006 UBND Tỉnh Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh
89/2006/QĐ-UBND 15/11/2006 UBND Tỉnh Về việc quy định giá thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất vượt hạn mức trong việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP
88/2006/QĐ-UBND 15/11/2006 UBND Tỉnh Hỗ trợ cho cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã
660/QĐ-UBND 15/11/2006 Huyện Vạn Ninh Về việc kiện toàn tổ chức và nhân sự Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở
87/2006/QĐ-UBND 14/11/2006 UBND Tỉnh Về việc quy định giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
35/2006/CT-UBND 14/11/2006 UBND Tỉnh Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/2006/CT-TTg ngày 15/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1926/QĐ-UBND 14/11/2006 UBND Tỉnh Về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2006-2010

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh