Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
14/2006/QĐ-UBND 14/11/2006 Thị xã Ninh Hòa Về việc ban hành chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hòa về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
86/2006/QĐ-UBND 13/11/2006 UBND Tỉnh Ban hành bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính cước lệ phí trước bạ và truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô
37/2006/QĐ-UBND 10/11/2006 Thành phố Cam Ranh Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã Cam Ranh
85/2006/QĐ-UBND 30/10/2006 UBND Tỉnh Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Diên Khánh - huyện Diên Khánh
34/2006/CT-UBND 27/10/2006 UBND Tỉnh Tăng cường công tác phối hợp xử lý tình trạng khai thác thủy sản vi phạm các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản
13/2006/QĐ-UBND 27/10/2006 Thị xã Ninh Hòa Về việc Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hòa về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng
07/2006/QĐ-UBND 21/10/2006 Thành phố Nha Trang Về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
33/2006/CT-UBND 20/10/2006 UBND Tỉnh Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản
84/2006/QĐ-UBND 16/10/2006 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế quản lý cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn
83/2006/QĐ-UBND 16/10/2006 UBND Tỉnh Về chế độ, số lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn
32/2006/CT-UBND 16/10/2006 UBND Tỉnh Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
82/2006/QĐ-UBND 13/10/2006 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
31/CT-UBND 13/10/2006 UBND Tỉnh Về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp
04/2006/QĐ-UBND 13/10/2006 Huyện Khánh Vĩnh Về việc thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Khánh Vĩnh
36/2006/QĐ-UBND 12/10/2006 Thành phố Cam Ranh Về việc Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thị xã Cam Ranh về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học giai đoạn 2006 - 2010

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh