Số công báo: 18 + 19 Ngày xuất bản: 30-12-2006
Chưa có file !
Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND ngày 29/12/2006 của HĐND huyện Ninh Hòa Về chương trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn huyện Ninh Hòa giai đoạn 2007 - 2010 Công văn số 15/2006/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 15/2006/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29-12-2006
Cơ quan ban hành Thị xã Ninh Hòa
Trích yếu Về chương trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn huyện Ninh Hòa giai đoạn 2007 - 2010
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Nông - Lâm - T.sản; M.núi
Số Công báo 18 + 19
Ngày xuất bản 30-12-2006
Không có văn bản
15/2006/NQ-HĐND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh