Số công báo: 18 + 19 Ngày xuất bản: 30-12-2006
Chưa có file !
Nghị quyết số 19/2006/NQ-HĐND ngày 29/12/2006 của HĐND huyện Ninh Hòa Về thông qua đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã Công văn số 19/2006/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 19/2006/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29-12-2006
Cơ quan ban hành Thị xã Ninh Hòa
Trích yếu Về thông qua đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 18 + 19
Ngày xuất bản 30-12-2006
Không có văn bản
19/2006/NQ-HĐND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh