Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
22/NQ-HĐND 27/12/2011 Huyện Khánh Sơn Về chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi huyện Khánh Sơn, Giai đoạn 2011 - 2015.
22/NQ-HĐND 27/12/2011 Huyện Khánh Sơn Nghị quyết về chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi huyện Khánh Sơn, giai đoạn 2011 – 2015.
21/NQ-HĐND 27/12/2011 Huyện Khánh Sơn Nghị quyết về thông qua Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển hệ thống đô thị tỉnh Khánh Hòa trên địa bàn huyện Khánh Sơn giai đoạn 2011-2015.
21/NQ-HĐND 27/12/2011 Huyện Khánh Sơn Về kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển hệ thống đô thị tỉnh Khánh Hòa trên địa bàn huyện Khánh Sơn giai đoạn 2011 - 2015
20/NQ-HĐND 27/12/2011 Huyện Khánh Sơn Về việc thông qua Đề án thành lập Trường Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã Ba Cụm Nam và xã Thành Sơn.
20/NQ-HĐND 27/12/2011 Huyện Khánh Sơn Nghị quyết về thông qua Đề án thành lập Trường Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã Ba Cụm Nam và xã Thành Sơn.
19/NQ-HĐND 27/12/2011 Huyện Khánh Sơn Nghị quyết về thông qua Quy chế phối hợp hoạt động giữa Hội đồng nhân dân với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.
19/NQ-HĐND 27/12/2011 Huyện Khánh Sơn Nghị quyết về thông qua Quy chế phối hợp hoạt động giữa Hội đồng nhân dân với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.
18/NQ-HĐND 27/12/2011 Huyện Khánh Sơn Nghị quyết về thông qua chương trình giám sát năm 2012 của Hội đồng nhân dân huyện Khánh Sơn.
18/NQ-HĐND 27/12/2011 Huyện Khánh Sơn Nghị quyết về thông qua chương trình giám sát năm 2012 của Hội đồng nhân dân huyện Khánh Sơn.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh