Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
118/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
117/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
116/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
115/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
114/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Về kế hoạch đầu tư công năm 2024
113/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
112/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án khu tái định cư Vạn Thắng - giai đoạn 1
111/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Về việc chủ trương đầu tư Dự án di dời và tái định cư khu vực phía Đông đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Vạn Giã
110/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư Dự án chỉnh trị hạ lưu sông Tắc (giai đoạn II)
109/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa đập dâng Gò Mè, huyện Diên Khánh

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh