Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
03/NQ-HĐND 09/01/2024 Thành phố Nha Trang Về điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Trung tâm hành chính thành phố Nha Trang
02/NQ-HĐND 08/01/2024 Thành phố Nha Trang Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
01/NQ-HĐND 05/01/2024 Thành phố Nha Trang Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang nhiệm kỳ 2021-2026
ML-HĐND-2023 29/12/2023 HĐND Tỉnh
172/NQ-HĐND 28/12/2023 Thành phố Nha Trang Về việc giám sát chuyên đề “Việc triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 28/4/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Nha Trang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai khoáng sản, trật tự xây dựng và trật tự, mỹ quan đô thị”
56/NQ-HĐND 25/12/2023 Huyện Diên Khánh Về việc công nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh, nhiệm kỳ 2021-2026
55/NQ-HĐND 25/12/2023 Huyện Diên Khánh Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025
51/NQ-HĐND 25/12/2023 Huyện Diên Khánh Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2024
50/NQ-HĐND 25/12/2023 Huyện Diên Khánh Về kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện Diên Khánh khóa XII
49/NQ-HĐND 25/12/2023 Huyện Diên Khánh Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh