Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
04/NQ-HĐND 28/03/2024 HĐND Tỉnh Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025 đã được ban hành tại Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 22/8/2022 và Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh
08/NQ-HĐND 05/03/2024 Huyện Vạn Ninh Về kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
07/NQ-HĐND 05/03/2024 Huyện Vạn Ninh Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh
06/NQ-HĐND 05/02/2024 Huyện Vạn Ninh Về kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
05/NQ-HĐND 05/02/2024 Huyện Vạn Ninh Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh
03/NQ-HĐND 17/01/2024 HĐND Tỉnh Về việc công nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
02/NQ-HĐND 17/01/2024 HĐND Tỉnh Về việc thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị du lịch Cổ Mã - Tu Bông (phân khu 8), huyện Vạn Ninh
01/NQ-HĐND 17/01/2024 HĐND Tỉnh Về việc thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Trung tâm Cảng biển - đô thị Đầm Môn (phân khu 3), xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh
05/NQ-HĐND 09/01/2024 Thành phố Nha Trang Về chuyển vốn ủy thác cho vay đối tượng hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác và người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn thành phố năm 2024
04/NQ-HĐND 09/01/2024 Thành phố Nha Trang Về điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình hệ thống cống cấp 3 thu gom nước thải, khu Tây mương Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh