Thông tin văn bản Địa phương
Xây dựng phương án ứng phó với thiên tai cho từng đập, hồ chứa nước trước ngày 30-5-2024
27/05/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 2592/CT-BNN-TL ngày 10-4-2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều trong mùa mưa, lũ năm 2024.
Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Khánh Hòa
27/05/2024
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Khánh Hòa.
Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình tỉnh Khánh Hòa năm 2024
27/05/2024
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 5222/KH-UBND thực hiện Chiến lược phát triển gia đình tỉnh Khánh Hòa năm 2024.
Triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
24/05/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) không dùng tiền mặt trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Triển khai chuyển đổi sang sử dụng tài khoản VneID
24/05/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai chuyển đổi sang sử dụng tài khoản VneID.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thuế đối với các dự án có loại hình căn hộ du lịch
23/05/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thuế đối với các dự án có loại hình căn hộ du lịch trên địa bàn tỉnh.
Đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp hè
23/05/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp hè.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh