Thông tin văn bản Địa phương
Nỗ lực hoàn thành kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2024
23/07/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về công tác xác định giá đất cu thể trên địa bàn tỉnh.
Tốc độ phát triển doanh nghiệp hàng năm tăng trưởng trên 10%
23/07/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TVV ngày 10-10-2023 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 9-5-2024 của Chính phủ, Kế hoạch số 184-KH/TU ngày 1-2-2024 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.
Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông qua địa bàn huyện Diên Khánh
23/07/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông qua địa bàn huyện Diên Khánh.
Thông báo về việc treo cờ rủ và dừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
23/07/2024
Thông báo về việc treo cờ rủ và dừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Phê duyệt kế hoạch tổ chức lập chương trình phát triển đô thị khu vực dự kiến hình thành đô thị mới (thị xã) Vạn Ninh
19/07/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị khu vực dự kiến hình thành đô thị mới (thị xã) Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt từ 200 - 300 người/năm
19/07/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12-12-2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới.
Tạo chuyển biến đồng bộ, thực chất trên các tiêu chí thành phần của Chỉ số PCI
18/07/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Chương trình hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) tỉnh Khánh Hòa năm 2024.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh