Tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tỉnh Khánh Hòa năm 2024

07/06/2024 00:00        
Đọc tin

Ngày 31 tháng 5 năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tỉnh Khánh Hòa năm 2024.

Hình minh họa. Nguồn: Báo Khánh Hòa

Theo đó, Chỉ thị nêu rõ để tổ chức tốt các hoạt động hè năm 2024 đảm bảo thiết thực, bổ ích, cổ vũ tinh thần tình nguyện, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng trong thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chính Minh tỉnh chủ trì, triển khai, hướng dẫn, phối hợp các đơn vị, địa phương tổ chức tốt các hoạt động hè trên địa bàn; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và thực hiện Kế hoạch “Tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên năm 2024” trên địa bàn toàn tỉnh; phối hợp với các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh căn cứ điều kiện thực tế tổ chức trại hè, chương trình “Học kỳ trong quân đội” cho thanh thiếu nhi, học sinh; chú trọng thực hiện Kế hoạch liên tịch số 01/KHLT-CAT-TDTN ngày 25/03/2023 của Ban Giám đốc Công an tỉnh và Ban chấp hành Tỉnh đoàn Khánh Hòa về phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ Khánh Hòa; tổ chức các hoạt động cao điểm trong hoạt động hè như: ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện “Vì đàn em thân yêu”, ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện xây dựng đô thị “Sáng - xanh - sạch - đẹp “ văn minh - an toàn”, ngày cao điểm chung tay xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn; thường xuyên theo dõi tình hình, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai các hoạt động hè trên địa bàn tỉnh; kết thúc hoạt động hè, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn hồ sơ, thủ tục khen thưởng cho các tập thể, cá nhân và tổng hợp hồ sơ trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè năm 2024.

Các sở, thủ trưởng ban, ngành và đoàn thể liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của mình để phối hợp đảm bảo hoạt động hè an toàn, hiệu quả, tạo thuận lợi nhất cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tỉnh Khánh Hòa.

Mời bạn đọc xem toàn văn Chỉ thị tại đây./.

Văn Huyên
 
Tin liên quan
Phối hợp trong công tác quản lý và thu ngân sách nhà nước
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc phối hợp trong công tác quản lý và thu ngân sách nhà nước năm 2024.
Phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.
Đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024
Ngày 31 tháng 5 năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh.
Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024 - 2025
Ngày 27 tháng 5 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 5591/KH-UBND về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024 - 2025.
Phấn đấu đến hết năm 2024, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 84%
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phát triển nguồn nhân lực năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
Phê duyệt 4 nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024, năm 2025
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH-CN) năm 2024, năm 2025 thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Tuân vừa ký Quyết định số 1361/QĐ-UBND kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa.
Quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Ủy ban nhân dân cấp huyện về giáo dục và đào tạo
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Tuân vừa ký Quyết định số 1339/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế thành phố Cam Ranh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Tuân vừa ký Quyết định số 1332/QĐ-UBND kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế thành phố Cam Ranh.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh