Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế thành phố Cam Ranh

04/06/2024 00:00        
Đọc tin

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Tuân vừa ký Quyết định số 1332/QĐ-UBND kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế thành phố Cam Ranh.

Theo đó, Trung tâm Y tế thành phố Cam Ranh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật. Chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế, chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của các đơn vị y tế, dân số tuyến tỉnh, Trung ương và chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh theo quy định của pháp luật. Trung tâm có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, an toàn thực phẩm, dân số và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Về nhiệm vụ và quyền hạn, Quyết định quy định: Trung tâm Y tế thành phố Cam Ranh thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể. Trong đó, về thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, Trung tâm có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1- Triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS: giám sát, sàng lọc phát hiện sớm, tiêm chủng phòng bệnh, điều trị dự phòng, triển khai các biện pháp chống dịch và khắc phục hậu quả của dịch bệnh; phòng, chống yếu tố nguy cơ phát sinh, lây lan dịch, bệnh;

2- Triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm: kiểm soát và phòng, chống các yếu tố nguy cơ, giám sát, sàng lọc phát hiện, quản lý và triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh không lây nhiễm;

3- Thực hiện các hoạt động dinh dưỡng cộng đồng, vệ sinh môi trường, y tế trường học, sức khỏe lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế và phòng, chống các yếu tố nguy cơ có hại cho sức khỏe theo quy định của pháp luật;

4- Tổ chức thực hiện khám, phân loại sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc, Trung tâm gồm có: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc; 03 Phòng chức năng; 04 Khoa chuyên môn và Phòng khám đa khoa khu vực Cam Phúc Bắc; 15 Trạm Y tế xã, phường. Số lượng người làm việc của Trung tâm được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số người làm việc được giao cho Sở Y tế, thực hiện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định hiện hành của pháp luật.

Mời bạn đọc xem toàn văn Quyết định tại đây./.

Thành Luân
 
Tin liên quan
Phấn đấu đến hết năm 2024, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 84%
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phát triển nguồn nhân lực năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Tuân vừa ký Quyết định số 1361/QĐ-UBND kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa.
Quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Ủy ban nhân dân cấp huyện về giáo dục và đào tạo
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Tuân vừa ký Quyết định số 1339/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND ban hành Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Sắp xếp cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa
Ngày 29 tháng 5 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Tuân đã ký ban hành Quyết định số 1405/QĐ-UBND sắp xếp cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Y tế.
Giải quyết vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, nhà đầu tư
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc giải quyết vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường công tác truyền nhận và kiểm soát dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác truyền nhận và kiểm soát dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh.
Chấn chỉnh, tăng cường công tác an toàn, vệ sinh an toàn lao động
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai, thực hiện Công điện số 51/CĐ-TTg ngày 21-5-2024 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác an toàn, vệ sinh an toàn lao động.
Xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch chuyên đề về đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có kế hoạch triển khai các nội dung trọng tâm trong công tác phòng, chống ma túy theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban quốc gia Phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.
Khánh Hòa phấn đấu đạt tiêu chí loại trừ sốt rét vào năm 2030
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch loại trừ sốt rét tỉnh giai đoạn 2024 - 2025 và tiến đến loại trừ sốt rét vào năm 2030.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh