Phê duyệt 4 nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024, năm 2025

06/06/2024 00:00        
Đọc tin

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH-CN) năm 2024, năm 2025 thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Khánh Hòa sẽ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể cho 4 sản phẩm. Ảnh minh họa. Ảnh: Thu Trang.

Theo đó, năm 2024 và năm 2025, Khánh Hòa sẽ triển khai 4 nhiệm vụ KH-CN: Xây dựng, quản lý, phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Chả cá Vạn Ninh - Khánh Hòa” cho sản phẩm chả cá được sản xuất trên địa bàn huyện Vạn Ninh (thực hiện trong năm 2024); xây dựng, quản lý, phát triển nhãn hiệu tập thể “Trầm hương Phú Hội 1 - Vạn Thắng” cho các sản phẩm từ trầm hương được sản xuất tại Làng nghề xoi trầm hương, thôn Phú Hội 1, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh (thực hiện trong năm 2024); xây dựng, quản lý, phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Nem chua Ninh Hòa - Khánh Hòa” cho sản phẩm nem chua được sản xuất trên địa bàn thị xã Ninh Hòa (thực hiện trong năm 2025); xây dựng, quản lý, phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Chả ớt xiêm xanh Diên Khánh - Khánh Hòa” cho sản phẩm chả ớt xiêm xanh được sản xuất trên địa bàn huyện Diên Khánh (thực hiện trong năm 2025).

UBND tỉnh giao Sở KH-CN tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nội dung: Đánh giá hiện trạng sản xuất, kinh doanh của các sản phẩm nói trên; xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm; vận hành thí điểm 3 mô hình/sản phẩm về quản lý, phát triển nhãn hiệu tập thể gắn với điểm du lịch và thương mại điện tử; nâng cao năng lực cho chủ thể quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể…

Xem bản tin gốc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa tại đây

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa (khanhhoa.gov.vn)

Nguyễn Phú (St)
 
Tin liên quan
Tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tỉnh Khánh Hòa năm 2024
Ngày 31 tháng 5 năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tỉnh Khánh Hòa năm 2024.
Đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024
Ngày 31 tháng 5 năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh.
Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024 - 2025
Ngày 27 tháng 5 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 5591/KH-UBND về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024 - 2025.
Phấn đấu đến hết năm 2024, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 84%
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phát triển nguồn nhân lực năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Tuân vừa ký Quyết định số 1361/QĐ-UBND kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa.
Quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Ủy ban nhân dân cấp huyện về giáo dục và đào tạo
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Tuân vừa ký Quyết định số 1339/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế thành phố Cam Ranh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Tuân vừa ký Quyết định số 1332/QĐ-UBND kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế thành phố Cam Ranh.
Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND ban hành Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Sắp xếp cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa
Ngày 29 tháng 5 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Tuân đã ký ban hành Quyết định số 1405/QĐ-UBND sắp xếp cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Y tế.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh