Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tỉnh Khánh Hòa năm 2024
Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tỉnh Khánh Hòa năm 2024 Công văn số 06/CT-UBND
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 06/CT-UBND
Ngày ban hành 31-05-2024
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tỉnh Khánh Hòa năm 2024
Ngày hiệu lực 31-05-2024
Lĩnh vực Văn hóa - T.thao - D.lịch
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 29/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 13/12/2016
Trích yếu: Về việc quy định mức chi hoạt động hè hàng năm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
06_ct_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh