Đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024

07/06/2024 00:00        
Đọc tin

Ngày 31 tháng 5 năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024.

Hình minh họa. Nguồn: Báo Khánh Hòa

Theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18/11/2023 về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số. Nhằm tiếp tục mở rộng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong năm 2024 và các năm tiếp theo đảm bảo hiệu quả, thực chất theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, Bộ Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai và thực hiện một số nhiệm vụ; đặc biệt trong đó Cục thuế tỉnh là cơ quan chủ trì, phối hợp và các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Cục thuế tỉnh có trách nhiệm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của hóa đơn điện tử nói chung và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền nói riêng; về các chế tài xử phạt hành vi vi phạm quy định hóa đơn điện tử nói chung và hành vi bán hàng không xuất hóa đơn nói riêng; về chương trình quay thưởng hóa đơn may mắn đến các cơ sở kinh doanh và toàn thể người dân thông qua các kênh tuyên truyền, các nền tảng xã hội bằng nhiều hình thức, sản phẩm đa dạng; triển khai, hướng dẫn người nộp thuế thuộc đối tượng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh; phối hợp Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố xác định 100% cơ sở kinh doanh thuộc lĩnh vực bán hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng (Trung tâm thương mại, ăn uống, nhà hàng, siêu thị, bán lẻ hàng tiêu dùng, khách sạn, dịch vụ vui chơi, giải trí, xăng dầu, phí đường bộ, dịch vụ sân golf, cáp treo, bán lẻ thuốc tân dược, kinh doanh vàng bạc, ...) thuộc diện triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cho UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn; xây dựng và triển khai chuyên đề rà soát, xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn kịp thời cho người mua theo quy định thông qua hoạt động rà soát tình hình sử dụng hóa đơn điện tử, quy mô, doanh thu, kết quả kinh doanh, số thuế nộp ngân sách nhà nước ... của các cơ sở kinh doanh; tiếp tục triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” của ngành Thuế để lan tỏa hiệu ứng của chương trình, khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ; tổ chức Hội nghị đối thoại với các cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và các nhà cung cấp giải pháp để người nộp thuế có điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận đầy dủ thông tin, lựa chọn giải pháp phù hợp để thực hiện; thông qua công tác triển khai, tổng hợp khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ người nộp thuế, tham mưu, kiến nghị các cấp có thẩm quyền triển khai công tác quản lý nhà nước nói chung, quản lý thuế nói riêng trên địa bàn.

Các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh có hoạt động bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đến người tiêu dùng phải thực hiện ngay việc đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Mời bạn đọc xem toàn văn Chỉ thị tại đây./.

Văn Huyên
 
Tin liên quan
Phối hợp trong công tác quản lý và thu ngân sách nhà nước
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc phối hợp trong công tác quản lý và thu ngân sách nhà nước năm 2024.
Phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.
Tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tỉnh Khánh Hòa năm 2024
Ngày 31 tháng 5 năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tỉnh Khánh Hòa năm 2024.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh.
Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024 - 2025
Ngày 27 tháng 5 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 5591/KH-UBND về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024 - 2025.
Phấn đấu đến hết năm 2024, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 84%
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phát triển nguồn nhân lực năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
Phê duyệt 4 nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024, năm 2025
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH-CN) năm 2024, năm 2025 thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Tuân vừa ký Quyết định số 1361/QĐ-UBND kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa.
Quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Ủy ban nhân dân cấp huyện về giáo dục và đào tạo
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Tuân vừa ký Quyết định số 1339/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế thành phố Cam Ranh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Tuân vừa ký Quyết định số 1332/QĐ-UBND kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế thành phố Cam Ranh.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh