Phòng, chống bệnh Dại ở người trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

29/03/2024 00:00        
Đọc tin

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 2964/KH-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2024 về phòng, chống bệnh Dại ở người trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024-2030.

Mục tiêu của kế hoạch là 100% các huyện, thị xã, thành phố có điểm tiêm vắc xin phòng bệnh Dại và huyết thanh kháng Dại cho người; 100% số người tiêm vắc xin phòng bệnh Dại do động vật cắn được báo cáo qua hệ thống báo cáo quốc gia; 100% các huyện, thị xã, thành phố thực hiện truyền thông nguy cơ và nâng cao nhận thức cụ thể về bệnh Dại ở cộng đồng/trường học; 90% số người bị phơi nhiễm với bệnh Dại được điều trị dự phòng sau phơi nhiễm; Phấn đấu không còn người tử vong vì bệnh Dại vào năm 2030.
Tuyên truyền bằng nhiều hình thức truyền thông và nhiều kênh truyền thông về tính chất nguy hiểm của bệnh Dại, các biện pháp phòng, chống bệnh Dại trước và sau phơi nhiễm cho người và động vật để người dân chủ động phòng bệnh cho bản thân và cộng đồng.
Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân nuôi, buôn bán, giết mổ, vận chuyển kinh doanh chó, mèo trong từng thôn, xóm, xã, phường; thực hiện các biện pháp quản lý và phòng bệnh trên đàn chó, mèo nuôi theo hướng dẫn của cán bộ thú y, cam kết thực hiện 5 không “không nuôi chó mèo không tiêm phòng Dại”, “không nuôi chó mèo chưa khai báo với chính quyền địa phương”, “không nuôi chó thả rông”, “không để chó cắn người”, “không nuôi chó mèo gây ô nhiễm môi trường”. 
Tuyên truyền cho những người có nguy cơ cao phơi nhiễm với vi rút Dại và những người bị phơi nhiễm với động vật bị bệnh Dại hoặc nghi mắc bệnh Dại để thực hiện các biện pháp điều trị dự phòng càng sớm càng tốt như rửa vết thương, tiêm vắc xin phòng Dại và sử dụng huyết thanh kháng Dại theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định 1622/QĐ-BYT ngày 08 tháng 5 năm 2014 về việc hướng dẫn giám sát, phòng chống bệnh Dại trên người.
Duy trì các điểm tiêm dịch vụ vắc xin phòng chống bệnh Dại tại các huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh và phát triển điểm tiêm phòng Dại tại huyện Khánh Vĩnh.
Đảm bảo các điểm tiêm đạt tiêu chuẩn đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01 tháng 7 năm 2016 về việc Quy định về hoạt động tiêm chủng; Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Bộ Y tế về hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng và các quy định hiện hành khác. Điểm tiêm phòng Dại đảm bảo chế độ trực ngoài giờ để xử lý kịp thời các trường hợp phơi nhiễm với vi rút Dại.

Mời bạn đọc xem toàn văn Kế hoạch tại đây./.

 

Nguyễn Phú
 
Tin liên quan
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa được UBND tỉnh Khánh Hòa quy định tại Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND ngày 28/3/2024.
Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm nghiệm trực thuộc Sở Y tế
Ngày 26 tháng 3 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 793/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Kiểm nghiệm trực thuộc Sở Y tế.
Kế hoạch thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2024
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 27/3/2024 về Kế hoạch thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2024.
Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 trên địa bàn tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024.
Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 2766/KH-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2024 về việc triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh đến năm 2030
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh.
Từ ngày 14 đến ngày 16-4-2024, tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024.
Thực hiện tốt cuộc Điều tra doanh nghiệp năm 2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc phối hợp tổ chức thực hiện Điều tra doanh nghiệp năm 2024.
Triển khai các phương án bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ tại các địa điểm tập trung đông người
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 12-3-2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.
Thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến không dùng hồ sơ giấy
Trong vòng 6 tháng, từ ngày 20-3 đến 20-9, một số cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến không sử dụng hồ sơ giấy. Đây là nội dung quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến không sử dụng hồ sơ giấy do UBND tỉnh vừa ban hành.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh