Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm nghiệm trực thuộc Sở Y tế

05/04/2024 00:00        
Đọc tin

Ngày 26 tháng 3 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 793/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Kiểm nghiệm trực thuộc Sở Y tế.

Về vị trí, chức năng, Trung tâm Kiểm nghiệm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Y tế, sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn của các Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương; có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế trong việc kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng các loại thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm (bao gồm cả thực phẩm chức năng) được sản xuất, tồn trữ, lưu hành, sử dụng tại địa phương; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; có trụ sở tại số 06 Quang Trung, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Về nhiệm vụ, quyền hạn, Giám sát, kiểm nghiệm chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm; nghiên cứu khoa học về kiểm nghiệm; đào tạo cán bộ y tế; tham mưu, báo cáo; quản lý kinh tế; thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao theo quy định.

Về cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc, Trung tâm Kiểm nghiệm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ bao gồm: Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, phòng Kiểm nghiệm Hóa lý, phòng Kiểm nghiệm Vi sinh; số lượng người làm việc của Trung tâm Kiểm nghiệm được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động tổng số người làm việc được giao cho Sở Y tế, thực hiện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định hiện hành của pháp luật.

Mời bạn đọc xem toàn văn Quyết định tại đây./.

Văn Huyên
 
Tin liên quan
Phát triển Hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 3418/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/7/2023 của Chính phủ về Phát triển Hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Công Thương, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Công Thương, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Công nghiệp địa phương, Cục Xúc tiến thương mại thuộc Bộ Công Thương.
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa được UBND tỉnh Khánh Hòa quy định tại Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND ngày 28/3/2024.
Triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà năm 2024
Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Nguyễn Tấn Tuân ký ban hành Kế hoạch số 3230/KH-UBND ngày 28/3/2024 về triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa - năm 2024
Ngày 28/3/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 3215/KH-UBND về thực hiện Tiểu Dự án 3 thuộc Dự án 10 kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa - năm 2024.
Kế hoạch thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2024
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 27/3/2024 về Kế hoạch thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2024.
Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 trên địa bàn tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024.
Phòng, chống bệnh Dại ở người trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 2964/KH-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2024 về phòng, chống bệnh Dại ở người trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024-2030.
Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 2766/KH-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2024 về việc triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh đến năm 2030
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh