Thực hiện tốt cuộc Điều tra doanh nghiệp năm 2024

25/03/2024 00:00        
Đọc tin

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc phối hợp tổ chức thực hiện Điều tra doanh nghiệp năm 2024.

Điều tra doanh nghiệp nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế - xã hội. Ảnh minh họa. Ảnh: Lê Xưa.

Theo đó, để thực hiện tốt cuộc Điều tra doanh nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác quản lý, điều hành, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế - xã hội, lập chính sách, kế hoạch phát triển của toàn bộ nền kinh tế và của địa phương, tính toán chỉ tiêu Tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh giao Cục Thống kê tỉnh là cơ quan chủ trì, tổ chức phổ biến, triển khai đầy đủ nội dung về cuộc điều tra đến tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện đầy đủ các nội dung cuộc điều tra doanh nghiệp theo phương án điều tra.

Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm cung cấp cho Cục Thống kê tỉnh danh sách và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến ngày 31-12-2023; các doanh nghiệp thành lập mới năm 2023. Phối hợp với Cục Thống kê tỉnh rà soát số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy mô và tình trạng hoạt động. Tuyên truyền về cuộc Điều tra doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử của đơn vị... Chỉ đạo chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thống kê trong công tác rà soát, tuyên truyền và thu thập thông tin các doanh nghiệp trên địa bàn, khu vực quản lý...

Năm 2023, toàn tỉnh đã có 1.917 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (giảm 3,2% so với cùng kỳ năm 2022) với tổng vốn đăng ký là 12.830 tỷ đồng; số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 1.699 doanh nghiệp.

Xem bản tin gốc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa tại đây

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa (khanhhoa.gov.vn)

Văn Huyên (St)
 
Tin liên quan
Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 trên địa bàn tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024.
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh đến năm 2030
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh.
Từ ngày 14 đến ngày 16-4-2024, tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024.
Triển khai các phương án bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ tại các địa điểm tập trung đông người
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 12-3-2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.
Thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến không dùng hồ sơ giấy
Trong vòng 6 tháng, từ ngày 20-3 đến 20-9, một số cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến không sử dụng hồ sơ giấy. Đây là nội dung quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến không sử dụng hồ sơ giấy do UBND tỉnh vừa ban hành.
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 2355/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025.
Kiểm tra, rà soát, xử lý tình trạng nuôi trồng thủy sản không theo quy hoạch vùng nuôi
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc kiểm tra, rà soát, xử lý tình trạng nuôi trồng thủy sản không theo quy hoạch vùng nuôi.
Xây dựng 8 công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch xây dựng “Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” giai đoạn 2024 - 2030.
Rà soát toàn bộ các cơ sở sản xuất rượu, thuốc lá trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước.
Năm 2023, tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 45,58%
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định công bố hiện trạng rừng năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh