Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 trên địa bàn tỉnh

29/03/2024 00:00        
Đọc tin

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024.

Ảnh minh họa. Nguồn: baokhanhhoa.vn

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Trung Bộ trong năm 2024, nhiệt độ trung bình tại Khánh Hòa phổ biến xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5 - 1,0 độ C. Từ cuối tháng 4, nắng nóng bắt đầu xuất hiện cục bộ ở khu vực phía nam tỉnh, sau đó ảnh hưởng diện rộng vào các tháng 6 - 8 và có khả năng duy trì đến đầu tháng 9. Những tháng cuối năm, dự báo tình hình mưa, lũ có nhiều diễn biến phức tạp, khả năng cao những hiện tượng thời tiết nguy hiểm sẽ diễn ra nhiều hơn so với những năm gần đây.

Để chủ động phòng, chống, ứng phó với các diễn biến bất thường, cực đoan của thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1- Tiếp tục tổ chức phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn đến các cấp, ngành đặc biệt là cấp cơ sở (xã, phường, thôn, tổ dân phố). Chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống và phương án ứng phó tương ứng từng loại hình, cấp độ rủi ro thiên tai;

2- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 9432/KH-UBND ngày 14/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ; Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 04/12/2020 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Chương trình hành động số 45- CTr/TU ngày 02/12/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 145/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch, chính sách và giải pháp thực hiện quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050;

3- Tăng cường tuyên truyền, cảnh báo thiên tai, đảm bảo thông tin chỉ đạo của các cấp chính quyền đến từng thôn, xóm, người dân;

4- Tổ chức rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các ngành, địa phương, đơn vị; nâng cao năng lực trách nhiệm, công tác chỉ đạo, kiểm tra của Ban Chỉ huy các ngành, địa phương, đơn vị;

5- Tiếp tục củng cố lực lượng, hiện đại hóa phương tiện, thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai; quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” ;

6- Chủ động bố trí nguồn kinh phí và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Mời bạn đọc xem toàn văn Chỉ thị tại đây./.

Thành Luân
 
Tin liên quan
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa được UBND tỉnh Khánh Hòa quy định tại Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND ngày 28/3/2024.
Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm nghiệm trực thuộc Sở Y tế
Ngày 26 tháng 3 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 793/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Kiểm nghiệm trực thuộc Sở Y tế.
Kế hoạch thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2024
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 27/3/2024 về Kế hoạch thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2024.
Phòng, chống bệnh Dại ở người trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 2964/KH-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2024 về phòng, chống bệnh Dại ở người trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024-2030.
Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 2766/KH-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2024 về việc triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh đến năm 2030
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh.
Từ ngày 14 đến ngày 16-4-2024, tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024.
Thực hiện tốt cuộc Điều tra doanh nghiệp năm 2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc phối hợp tổ chức thực hiện Điều tra doanh nghiệp năm 2024.
Triển khai các phương án bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ tại các địa điểm tập trung đông người
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 12-3-2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.
Thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến không dùng hồ sơ giấy
Trong vòng 6 tháng, từ ngày 20-3 đến 20-9, một số cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến không sử dụng hồ sơ giấy. Đây là nội dung quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến không sử dụng hồ sơ giấy do UBND tỉnh vừa ban hành.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh