Kế hoạch thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2024

02/04/2024 00:00        
Đọc tin

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 27/3/2024 về Kế hoạch thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2024.

Mục tiêu của Kế hoạch

Phục vụ kịp thời công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, khoa học kỹ thuật của tỉnh; bảo đảm tài liệu được thu thập chính xác, đầy đủ có hệ thống, liên tục thông tin, dữ liệu tài liệu, sản phẩm các dự án có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, từng bước đưa công tác thu thập, lưu trữ và phục vụ khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời.

Chuẩn bị dữ liệu đầu vào cho cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa, phục vụ công tác quản lý Nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Số hóa văn bản, tài liệu tài nguyên và môi trường, hình thành kho dữ liệu điện tử của ngành, ứng dụng các phần mềm để khai thác dữ liệu; từng bước cung cấp dữ liệu mở phục vụ các nhu cầu tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường góp phần thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025.

Khối lượng thông tin, dữ liệu tài nguyên môi trường cần thu thập

- Thông tin, dữ liệu lĩnh vực Môi trường;

- Thông tin, dữ liệu lĩnh vực đất đai;

- Thông tin, dữ liệu về Thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo;

- Thông tin, dữ liệu tài nguyên nước;

- Thông tin, dữ liệu khoáng sản;

- Thông tin, dữ liệu Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu;

- Thông tin, dữ liệu đo đạc bản đồ và viễn thám;

- Hồ sơ, tài liệu quản lý hành chính của Sở tài nguyên và môi trường và hồ sơ chuyên môn đã hoàn thành nhưng chưa thu thập.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật; phối hợp và thực hiện công bố trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Mời bạn đọc xem toàn văn Quyết định tại đây./.

Văn Huyên
 
Tin liên quan
Phát triển Hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 3418/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/7/2023 của Chính phủ về Phát triển Hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa được UBND tỉnh Khánh Hòa quy định tại Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND ngày 28/3/2024.
Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm nghiệm trực thuộc Sở Y tế
Ngày 26 tháng 3 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 793/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Kiểm nghiệm trực thuộc Sở Y tế.
Triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà năm 2024
Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Nguyễn Tấn Tuân ký ban hành Kế hoạch số 3230/KH-UBND ngày 28/3/2024 về triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa - năm 2024
Ngày 28/3/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 3215/KH-UBND về thực hiện Tiểu Dự án 3 thuộc Dự án 10 kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa - năm 2024.
Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 trên địa bàn tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024.
Phòng, chống bệnh Dại ở người trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 2964/KH-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2024 về phòng, chống bệnh Dại ở người trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024-2030.
Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 2766/KH-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2024 về việc triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh đến năm 2030
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh.
Từ ngày 14 đến ngày 16-4-2024, tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh