Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
48/2023/QĐ-UBND 29/12/2023 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa
47/2023/QĐ-UBND 25/12/2023 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa
46/2023/QĐ-UBND 22/12/2023 UBND Tỉnh Về việc ban hành Quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án, giám sát thi công công trình đối với các dự án được thực hiện theo chế độ đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
45/2023/QĐ-UBND 21/12/2023 UBND Tỉnh Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa
44/2023/QĐ-UBND 21/12/2023 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa.
43/2023/QĐ-UBND 21/12/2023 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa
42/2023/QĐ-UBND 21/12/2023 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa
41/2023/QĐ-UBND 21/12/2023 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa
40/2023/QĐ-UBND 21/12/2023 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
39/2023/QĐ-UBND 21/12/2023 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh