Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
38/2023/QĐ-UBND 21/12/2023 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
37/2023/QĐ-UBND 21/12/2023 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa
36/2023/QĐ-UBND 21/12/2023 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
35/2023/QĐ-UBND 21/12/2023 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài chính
34/2023/QĐ-UBND 21/12/2023 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ
33/2023/QĐ-UBND 21/12/2023 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa
32/2023/QĐ-UBND 20/12/2023 UBND Tỉnh Về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và một số nội dung quản lý đối với cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
31/2023/QĐ-UBND 15/12/2023 UBND Tỉnh Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
30/2023/QĐ-UBND 04/12/2023 UBND Tỉnh Về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024
29/2023/QĐ-UBND 30/11/2023 UBND Tỉnh Về việc ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh