Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
35/2023/QĐ-UBND 21/12/2023 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài chính
34/2023/QĐ-UBND 21/12/2023 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ
33/2023/QĐ-UBND 21/12/2023 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa
32/2023/QĐ-UBND 20/12/2023 UBND Tỉnh Về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và một số nội dung quản lý đối với cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
31/2023/QĐ-UBND 15/12/2023 UBND Tỉnh Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
30/2023/QĐ-UBND 04/12/2023 UBND Tỉnh Về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024
29/2023/QĐ-UBND 30/11/2023 UBND Tỉnh Về việc ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
28/2023/QĐ-UBND 30/11/2023 UBND Tỉnh Về việc ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
27/2023/QĐ-UBND 23/11/2023 UBND Tỉnh Về việc ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định về quản lý, thu hồi vốn nhà nước đầu tư tại các dự án, hạng mục cấp nước sạch đô thị bàn giao cho các đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng sau đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
26/2023/QĐ-UBND 09/11/2023 UBND Tỉnh Ban hành Quy định về quản lý chất thải và chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh