Số công báo: 11+12 Ngày xuất bản: 12-01-2024
Quyết định số 47/2023/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 47/2023/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 47/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25-12-2023
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 25-12-2023
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 11+12
Ngày xuất bản 12-01-2024
Không có văn bản
47.2023_qd_ubnd.pdf:
47.2023_qd_ubnd.doc:
47.2023_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh