Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
4359/KH-UBND 25-04-2024 UBND Tỉnh Về việc tổ chức Chương trình Hành trình Đỏ và tôn vinh, khen thưởng thành tích hiến máu tình nguyện năm 2024
1097/QĐ-UBND 25-04-2024 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Nha Trang Seafood F17 đang sử dụng và cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa thuê đất để làm trụ sở làm việc tại 99A Trần Quý Cáp, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang
1094/QĐ-UBND 25-04-2024 UBND Tỉnh Về việc thay thế và xác định lại thành viên Đội liên ngành phòng, chống in lậu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1072/QĐ-UBND 24-04-2024 UBND Tỉnh Về việc cho phép Công ty Cổ phần Vật tư Phú Khánh được gia hạn sử dụng đất để làm Cửa hàng kinh doanh phân bón, phụ tùng cơ khí nông nghiệp và kinh doanh xăng dầu phục vụ sản xuất nông nghiệp tại 175 đường Lạc Long Quân, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh
1041/QĐ-UBND 19-04-2024 UBND Tỉnh Phê duyệt Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030 (lần 2)
4054/KH-UBND 16-04-2024 UBND Tỉnh Về triển khai thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
990/QĐ-UBND 15-04-2024 UBND Tỉnh Về việc cho phép Công ty Xăng dầu Phú Khánh gia hạn sử dụng đất để làm cửa hàng xăng dầu số 32 tại số 368 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang
976/QĐ-UBND 11-04-2024 UBND Tỉnh Về việc cho Công ty TNHH An Khê thuê đất để thực hiện Dự án Điểm dừng chân Hòn Giao tại xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh
3856/KH-UBND 11-04-2024 UBND Tỉnh Về việc triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 10: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024
946/QĐ-UBND 09-04-2024 UBND Tỉnh Về việc tổ chức lại các phòng thuộc Sở Tư pháp

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh