Số công báo: 90+91 Ngày xuất bản: 08-07-2024
Quyết định số 1566/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục ngành nghề thu hút tại các cơ quan, địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 Quyết định số 1566/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1566/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17-06-2024
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc ban hành Danh mục ngành nghề thu hút tại các cơ quan, địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030
Ngày hiệu lực 17-06-2024
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Số Công báo 90+91
Ngày xuất bản 08-07-2024
Số, ký hiệu: 11/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 23/09/2022
Trích yếu: Ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 1719/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/06/2021
Trích yếu: Về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025
Số, ký hiệu: 04/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 15/01/2021
Trích yếu: Ban hành Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
Số, ký hiệu: 2708/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/09/2017
Trích yếu: Về việc bổ sung danh mục ngành nghề thu hút và ngành nghề hỗ trợ đào tạo sau đại học tại tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020
Số, ký hiệu: 984/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17/04/2017
Trích yếu: Ban hành danh mục nghề thu hút và ngành nghề hỗ trợ đào tạo sau đại học tại tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020.
1566_qd_ubnd.pdf:
1566_qd_ubnd.doc:
1566_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh