Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
3386/KH-UBND 02-04-2024 UBND Tỉnh Về kiểm tra công tác chuyển đổi số năm 2024
3230/KH-UBND 28-03-2024 UBND Tỉnh Về triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024
3215/KH-UBND 28-03-2024 UBND Tỉnh Về thực hiện Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 10 kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa - năm 2024
803/QĐ-UBND 27-03-2024 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2024
779/QĐ-UBND 25-03-2024 UBND Tỉnh Về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa để xây dựng Trụ sở làm việc Bảo hiểm xã hội Khánh Sơn tại thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn
2964/KH-UBND 21-03-2024 UBND Tỉnh Về phòng, chống bệnh Dại ở người trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024-2030
742/QĐ-UBND 19-03-2024 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc cho Công ty Cổ phần Phú Tài thuê đất để thực hiện Dự án khai thác đá Granite làm ốp lát tại thôn Cây Sung, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
741/QĐ-UBND 19-03-2024 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc cho Công ty TNHH Granite Đại Thành thuê đất để thực hiện Dự án khai thác đá Granite làm ốp lát tại thôn Kinh Tế Mới, xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
2766/KH-UBND 18-03-2024 UBND Tỉnh Về việc triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
03/CT-UBND 18-03-2024 UBND Tỉnh Về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh