Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
05/NQ-HĐND 08/01/2008 Huyện Khánh Sơn Về việc phê duyệt các danh mục công trình và phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản phân cấp năm 2008
04/NQ-HĐND 08/01/2008 Huyện Khánh Sơn Về việc phê duyệt danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2009
02/NQ-HĐND 08/01/2008 Huyện Khánh Sơn Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2008
01/NQ-HĐND 08/01/2008 Huyện Khánh Sơn Về việc thông qua kết quả tự phân loại đơn vị hành chính cấp huyện của Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn
09/NQ-HĐND 04/01/2008 Thị xã Ninh Hòa Về miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân huyện Ninh Hòa
08/NQ-HĐND 04/01/2008 Thị xã Ninh Hòa Về miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân huyện Ninh Hòa
05/NQ-HĐND 04/01/2008 Thị xã Ninh Hòa Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008
04/NQ-HĐND 04/01/2008 Thị xã Ninh Hòa Về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009
03/NQ-HĐND 04/01/2008 Thị xã Ninh Hòa Về tình hình xây dựng cơ bản năm 2007 và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008
02/NQ-HĐND 04/01/2008 Thị xã Ninh Hòa Về tình hình thu, chi ngân sách năm 2007 và dự toán ngân sách Nhà nước huyện Ninh Hòa năm 2008

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh