Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
05/NQ-HĐND 16/01/2008 Huyện Cam Lâm Về chương trình ban hành các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008
04/NQ-HĐND 16/01/2008 Huyện Cam Lâm Về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cam Lâm đến năm 2020
03/NQ-HĐND 16/01/2008 Huyện Cam Lâm Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008
02/NQ-HĐND 16/01/2008 Huyện Cam Lâm Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008
01/NQ-HĐND 16/01/2008 Huyện Cam Lâm Về phân bổ chi đầu tư xây dựng năm 2008
10/NQ-HĐND 10/01/2008 Huyện Khánh Sơn Về việc điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn phân cấp năm 2007
09/NQ-HĐND 09/01/2008 Huyện Khánh Sơn Về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ (2004 - 2009)
08/NQ-HĐND 08/01/2008 Huyện Khánh Sơn Về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ (2004 - 2009)
07/NQ-HĐND 08/01/2008 Huyện Khánh Sơn Về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ (2004 - 2009)
06/NQ-HĐND 08/01/2008 Huyện Khánh Sơn Về chương trình giám sát năm 2008 của Hội đồng nhân dân huyện Khánh Sơn

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh