Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
04/NQ-HĐND 28/01/2008 Thành phố Cam Ranh Về kế hoạch ngân sách Nhà nước năm 2008
03/NQ-HĐND 28/01/2008 Thành phố Cam Ranh Về kế hoạch ngân sách Nhà nước năm 2008
02/NQ-HĐND 28/01/2008 Thành phố Cam Ranh Về thông qua hồ sơ phân loại đơn vị hành chính thị xã Cam Ranh
01/NQ-HĐND 28/01/2008 Thành phố Cam Ranh Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008
11/NQ-HĐND 16/01/2008 Huyện Cam Lâm Về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008
10/NQ-HĐND 16/01/2008 Huyện Cam Lâm Về việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện
09/NQ-HĐND 16/01/2008 Huyện Cam Lâm Về xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009
08/NQ-HĐND 16/01/2008 Huyện Cam Lâm Về xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009
07/NQ-HĐND 16/01/2008 Huyện Cam Lâm Về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã
06/NQ-HĐND 16/01/2008 Huyện Cam Lâm Về việc miễn nhiệm chức danh Phó ban Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện khóa I, nhiệm kỳ 2004 - 2009

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh