Số công báo: 21+22 Ngày xuất bản: 29-01-2024
Nghị quyết số 79/NQ-HĐND về việc phê chuẩn báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2022 Công văn số 79/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 79/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07-12-2023
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về việc phê chuẩn báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2022
Ngày hiệu lực 07-12-2023
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính
Số Công báo 21+22
Ngày xuất bản 29-01-2024
Không có văn bản
79_nq_hdnd.pdf:
79_nq_hdnd.doc:
79_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh