Nghị quyết số 99/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư công trình cải tạo đường gom dọc đường sắt khu dân cư hiện hữu thôn Vĩnh Điềm Thượng, xã Vĩnh Hiệp
Nghị quyết số 99/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư công trình cải tạo đường gom dọc đường sắt khu dân cư hiện hữu thôn Vĩnh Điềm Thượng, xã Vĩnh Hiệp Công văn số 99/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 99/NQ-HĐND
Ngày ban hành 31-10-2023
Cơ quan ban hành Thành phố Nha Trang
Trích yếu Về chủ trương đầu tư công trình cải tạo đường gom dọc đường sắt khu dân cư hiện hữu thôn Vĩnh Điềm Thượng, xã Vĩnh Hiệp
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
99_nq_hdndnt.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh