Ngày xuất bản: 12-06-2024

MỤC LỤC

Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
09-05-2024 Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Khánh Hòa 3
15-05-2024 Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND về việc quy định quản lý, sử dụng phương tiện nghe nhìn cấp cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn từ năm 2024-2025 37
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
14-05-2024 Quyết định số 1275/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản, thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện 40
14-05-2024 Quyết định số 1277/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 52
15-05-2024 Quyết định số 1289/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Tư pháp 56
15-05-2024 Quyết định số 1290/QĐ-UBND phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 61
16-05-2024 Quyết định số 1303/QĐ-UBND về việc thay thế và xác định lại thành viên Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh Khánh Hòa 78
20-05-2024 Quyết định số 1314/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm 81
22-05-2024 Quyết định số 1332/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế thành phố Cam Ranh 84
22-05-2024 Quyết định số 1338/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/UBND cấp huyện 91
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
2112/QĐ-UBND 18-08-2010 Quyết định về việc khen thưởng thành tích đột xuất tấn công, trấn áp tội phạm của Công an tỉnh Khánh Hòa. Tải về
2107/QĐ-UBND 17-08-2010 Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo năm học 2009-2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa. Tải về
2106/QĐ-UBND 17-08-2010 Quyết định về việc thành lập Tổ công tác chuẩn bị Dự án Phát triển bền vững nguồn lợi ven bờ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tải về
2099/QĐ-UBND 16-08-2010 Quyết định về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia (Trường tiểu học Cam Đức 2; Trường tiểu học Cam Hiệp Nam). Tải về
2093/QĐ-UBND 16-08-2010 Quyết định về việc phê duyệt quy chế phối hợp công tác giữa Sở Y tế với UBND các huyện, thị xã, thành phố và giữa Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện với Phòng Y tế. Tải về
690/QĐ-UBND 18-03-2008 Về việc chuyển Phòng Công chứng số 1 tỉnh Khánh Hòa thành đơn vị sự ngiệp Tải về
Quy định về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và cấp chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá
12/06/2024 00:00
Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 39/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Quy định về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và cấp chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá. Thông tư này quy định về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, cấp chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá cho thẩm định viên về giá và người làm công tác thẩm định giá của nhà nước; có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.
Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá doanh nghiệp
12/06/2024 00:00
Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 36/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá doanh nghiệp. Thông tư này quy định và hướng dẫn thực hiện thẩm định giá doanh nghiệp khi thẩm định giá theo quy định của pháp luật về giá; có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.
Cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp
12/06/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Ngày 11/6/2024, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 498/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp.
Từ 1/7/2024, giải quyết liên thông điện tử thủ tục Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi
12/06/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 quy định việc thực hiện liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa
13/06/2024 00:00
Ngày 05 tháng 6 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1500/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa.
Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
12/06/2024 00:00
Ngày 04 tháng 6 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 6013/KH-UBND về triển khai Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
12/06/2024 00:00
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.
Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công trọng điểm
10/06/2024 00:00
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh
Website tiếp tục hoàn thiện, mong nhận được ý kiến đóng góp để Website ngày càng tốt hơn. Trân trọng cảm ơn.