Thông tin văn bản Địa phương
Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - thể thao phục vụ người dân và thu hút khách du lịch
17/04/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2024.
Năm 2024, toàn tỉnh Khánh Hòa chuyển đổi 304,06 ha từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm khác
17/04/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định ban hành kế hoạch chuyển đổi cây trồng trên đất trồng lúa năm 2024.
Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
16/04/2024
Ngày 05 tháng 4 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 917/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2024.
Một số nội dung về quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
16/04/2024
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
16/04/2024
Phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là một trong những nội dung được UBND tỉnh Khánh Hòa xác định tại Kế hoạch số 3856/KH-UBND ngày 11/4/2024 nhằm triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 10: biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và công tác tuyển sinh năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
11/04/2024
Ngày 08/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân đã ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và công tác tuyển sinh năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Tăng cường phòng, chống sốt rét trên địa bàn tỉnh
10/04/2024
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 05/4/2024 về tăng cường phòng, chống sốt rét trên địa bàn tỉnh.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh