Thông tin văn bản Địa phương
Phê duyệt kế hoạch tổ chức lập chương trình phát triển đô thị khu vực dự kiến hình thành đô thị mới (thị xã) Vạn Ninh
19/07/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị khu vực dự kiến hình thành đô thị mới (thị xã) Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt từ 200 - 300 người/năm
19/07/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12-12-2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới.
Tạo chuyển biến đồng bộ, thực chất trên các tiêu chí thành phần của Chỉ số PCI
18/07/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Chương trình hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) tỉnh Khánh Hòa năm 2024.
Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh động vật
17/07/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2030.
Tăng cường công tác thanh tra, xử lý và giải quyết đơn thư
11/07/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác thanh tra, xử lý và giải quyết đơn thư trên địa bàn tỉnh.
Đến năm 2030, tỉnh Khánh Hòa sẽ xây dựng được các mô hình sử dụng phân bón hữu cơ hiệu quả
11/07/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch phát triển sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa năm 2024
10/07/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh