Ngày xuất bản: 28-05-2024

MỤC LỤC

Trang
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
06-05-2024 Quyết định số 1181/QĐ-UBND về việc công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh 3
06-05-2024 Quyết định số 1182/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Cựu Công an nhân dân thị xã Ninh Hòa 16
06-05-2024 Quyết định số 1183/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Vạn Ninh 18
07-05-2024 Quyết định số 1191/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ 20
07-05-2024 Quyết định số 1198/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 23
07-05-2024 Quyết định số 1202/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Long Sơn được gia hạn sử dụng đất để làm cơ sở sản xuất hạt điều tại thôn 1 xã Diên Phú, huyện Diên Khánh 78
07-05-2024 Quyết định số 1205/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Liên đoàn Võ thuật tổng hợp tỉnh Khánh Hòa 81
07-05-2024 Quyết định số 1206/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Liên đoàn Thể dục dưỡng sinh tỉnh Khánh Hòa 83
07-05-2024 Quyết định số 1207/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Vạn Ninh 85
08-05-2024 Quyết định số 1225/QĐ-UBND về việc thay thế và xác định lại thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa 87
08-05-2024 Quyết định số 1226/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao 91
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1371/QĐ-UBND 24-05-2024 Về việc cho phép thành lập Hiệp hội Cây dược liệu Khánh Hòa Tải về
1370/QĐ-UBND 24-05-2024 Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh Tải về
22/NQ-HĐND 23-05-2024 Về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Nha Trang Tải về
1364/QĐ-UBND 23-05-2024 Về việc sửa đổi, điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang Tải về
1361/QĐ-UBND 23-05-2024 Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
1360/QĐ-UBND 23-05-2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Tải về
1356/QĐ-UBND 23-05-2024 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh Tải về
11/2024/QĐ-UBND 23-05-2024 Ban hành Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Tải về
1339/QĐ-UBND 22-05-2024 Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Tải về
1338/QĐ-UBND 22-05-2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/UBND cấp huyện Tải về
Hỗ trợ kinh phí phát triển sinh kế, cải thiện đời sống người dân vùng đệm các khu rừng đặc dụng
29/05/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Chính phủ đã ban hành Nghị định 58/2024/NĐ-CP về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp. Trong đó nêu rõ: Cộng đồng dân cư thuộc vùng đệm của khu rừng đặc dụng được hỗ trợ bình quân là 50 triệu đồng/cộng đồng dân cư/năm.
Bổ sung làm rõ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước
28/05/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 76/NQ-CP về đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước tại Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 30/01/2023 của Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá
28/05/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 28/2024/TT-BTC quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá
Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết vụ việc về hôn nhân và gia đình
28/05/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết vụ việc về hôn nhân và gia đình.
Chấn chỉnh, tăng cường công tác an toàn, vệ sinh an toàn lao động
30/05/2024 00:00
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai, thực hiện Công điện số 51/CĐ-TTg ngày 21-5-2024 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác an toàn, vệ sinh an toàn lao động.
Khánh Hòa phấn đấu đạt tiêu chí loại trừ sốt rét vào năm 2030
29/05/2024 00:00
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch loại trừ sốt rét tỉnh giai đoạn 2024 - 2025 và tiến đến loại trừ sốt rét vào năm 2030.
Xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch chuyên đề về đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy
29/05/2024 00:00
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có kế hoạch triển khai các nội dung trọng tâm trong công tác phòng, chống ma túy theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban quốc gia Phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với loại hình nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ, khu dân cư, chung cư
28/05/2024 00:00
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với loại hình nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ, khu dân cư, chung cư, các nhà máy, xí nghiệp... trên địa bàn tỉnh.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh
Website tiếp tục hoàn thiện, mong nhận được ý kiến đóng góp để Website ngày càng tốt hơn. Trân trọng cảm ơn.