Ngày xuất bản: 08-07-2024

MỤC LỤC

Trang
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
12-06-2024 Quyết định số 1541/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế 3
14-06-2024 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng năm 2024 và các năm tiếp theo 7
13-06-2024 Quyết định số 1548/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Khánh Hòa 13
14-06-2024 Quyết định số 1554/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất 16
17-06-2024 Quyết định số 1564/QĐ-UBND về việc bổ sung, thay thế và xác định lại thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa 21
17-06-2024 Quyết định số 1565/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục ngành nghề cần đào tạo sau đại học, đào tạo chuyên sâu tại các cơ quan, địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 23
17-06-2024 Quyết định số 1566/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục ngành nghề thu hút tại các cơ quan, địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 27
17-06-2024 Quyết định số 1574/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 33
18-06-2024 Quyết định số 1582/QĐ-UBND phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 38
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
2548/QĐ-UBND 05-10-2010 Quyết định về việc sửa đổi một số nội dung Quy định việc áp dụng định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 2933/QĐ-UBND ngày 16/11/2009 của UBND tỉnh. Tải về
2514/QĐ-UBND 29-09-2010 Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên UBND huyện Ninh Hoà nhiệm kỳ 2004-2011. Tải về
2513/QĐ-UBND 29-09-2010 Quyết định về việc phê chuẩn miễn nhiệm thành viên UBND huyện Ninh Hoà nhiệm kỳ 2004-2011. Tải về
2496/QĐ-UBND 28-09-2010 Quyết định về việc khen thưởng thành tích phong trào thi đua năm học 2009-2010 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Khánh Sơn. Tải về
38/CT-UBND 24-09-2010 Chỉ thị tổ chức tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2011-2015. Tải về
2468/QĐ-UBND 23-09-2010 Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ của Trường Cao đẳng nghề Nha Trang. Tải về
2466/QĐ-UBND 23-09-2010 Quyết định về việc phê duyệt diện tích tưới nước, cấp nước được miễn thuỷ lợi phí năm 2011. Tải về
2442/QĐ-UBND 21-09-2010 Quyết định về việc phê duyệt danh sách xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hoà năm 2010. Tải về
2440/QĐ-UBND 21-09-2010 Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ cán bộ lãnh đạo. Tải về
2439/QĐ-UBND 21-09-2010 Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ cán bộ lãnh đạo. Tải về
Quy định mới về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
12/07/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Quy định về tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống trong Công an nhân dân
12/07/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 24/2024/TT-BCA quy định về tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống trong Công an nhân dân, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/8/2024.
Từ ngày 1/9/2024, áp dụng quy định mới về số lượng cấp phó của các cơ quan, đơn vị
12/07/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 83/2024/NĐ-CP trong đó sửa đổi một loạt quy định về số lượng cấp phó của các cơ quan, đơn vị. Nghị định số 83/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2024.
Điều kiện, thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng
12/07/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư 25/2024/TT-NHNN quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng.
Đến năm 2030, tỉnh Khánh Hòa sẽ xây dựng được các mô hình sử dụng phân bón hữu cơ hiệu quả
11/07/2024 00:00
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch phát triển sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường công tác thanh tra, xử lý và giải quyết đơn thư
11/07/2024 00:00
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác thanh tra, xử lý và giải quyết đơn thư trên địa bàn tỉnh.
Triển khai thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025
10/07/2024 00:00
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025.
Đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
10/07/2024 00:00
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh
Website tiếp tục hoàn thiện, mong nhận được ý kiến đóng góp để Website ngày càng tốt hơn. Trân trọng cảm ơn.