Ngày xuất bản: 14-06-2024

MỤC LỤC

Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
23-05-2024 Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND ban hành Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 3
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
22-05-2024 Quyết định số 1339/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 45
23-05-2024 Quyết định số 1356/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh 57
23-05-2024 Quyết định số 1360/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải 63
23-05-2024 Quyết định số 1361/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa 66
23-05-2024 Quyết định số 1364/QĐ-UBND về việc sửa đổi, điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang 73
24-05-2024 Quyết định số 1370/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh 75
24-05-2024 Quyết định số 1371/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hiệp hội Cây dược liệu Khánh Hòa 78
29-05-2024 Quyết định số 1405/QĐ-UBND về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Y tế 80
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
10/QĐ-UBND 04-01-2012 Quyết định phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Khánh Sơn. Tải về
46/2011/QĐ-UBND 30-12-2011 Quyết định về việc quy định Bảng giá xây dựng mới các loại công trình, vật kiến trúc và chi phí đền bù, hỗ trợ một số công trình trên đất tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tải về
45/2011/QĐ-UBND 30-12-2011 Quyết định về đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tải về
44/2011/QĐ-UBND 30-12-2011 Quyết định ban hành Quy định về trình tự lập, thẩm định và phê duyệt phương án tổng thể, phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tải về
3600/QĐ-UBND 30-12-2011 Quyết định về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cam Ranh. Tải về
3586/QĐ-UBND 29-12-2011 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020. Tải về
3583/QĐ-UBND 29-12-2011 Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản và các khoản thu từ đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tải về
3569/QĐ-UBND 29-12-2011 Quyết định về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2011 của Công ty TNHH MTV Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa. Tải về
3568/QĐ-UBND 29-12-2011 Quyết định về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2011 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Vận tải Khánh Hòa. Tải về
3567/QĐ-UBND 29-12-2011 Quyết định về việc tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện vượt mức các chỉ tiêu chiến lược dân số và kế hoạch hóa gia đình, giai đoạn 2001-2010. Tải về
Đến năm 2030, du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng tăng trưởng xanh
14/06/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định 509/QĐ-TTg ngày 13/6/2024 phê duyệt Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Thẩm định giá tài sản vô hình theo phương pháp nào?
14/06/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 37/2024/TT-BTC ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá tài sản vô hình.
Quy định mới về kinh phí bảo đảm cho công tác tổng hợp, dự báo giá thị trường
14/06/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 29/2024/TT-BTC quy định công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và kinh phí bảo đảm cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường.
Quy định mới về lựa chọn nhà đầu tư trạm dừng nghỉ
14/06/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 16/2024/TT-BGTVT quy định nội dung về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ.
Bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh
14/06/2024 00:00
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh.
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa
13/06/2024 00:00
Ngày 05 tháng 6 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1500/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa.
Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
12/06/2024 00:00
Ngày 04 tháng 6 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 6013/KH-UBND về triển khai Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
12/06/2024 00:00
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh
Website tiếp tục hoàn thiện, mong nhận được ý kiến đóng góp để Website ngày càng tốt hơn. Trân trọng cảm ơn.