Ngày xuất bản: 08-07-2024

MỤC LỤC

Trang
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
12-06-2024 Quyết định số 1541/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế 3
14-06-2024 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng năm 2024 và các năm tiếp theo 7
13-06-2024 Quyết định số 1548/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Khánh Hòa 13
14-06-2024 Quyết định số 1554/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất 16
17-06-2024 Quyết định số 1564/QĐ-UBND về việc bổ sung, thay thế và xác định lại thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa 21
17-06-2024 Quyết định số 1565/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục ngành nghề cần đào tạo sau đại học, đào tạo chuyên sâu tại các cơ quan, địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 23
17-06-2024 Quyết định số 1566/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục ngành nghề thu hút tại các cơ quan, địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 27
17-06-2024 Quyết định số 1574/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 33
18-06-2024 Quyết định số 1582/QĐ-UBND phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 38
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
115/QĐ-UBND 11-01-2012 Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2012 cho Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa. Tải về
114/QĐ-UBND 11-01-2012 Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2012 cho Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Khánh Hòa. Tải về
113/QĐ-UBND 11-01-2012 Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2012 cho Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Khánh Hòa. Tải về
112/QĐ-UBND 11-01-2012 Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2012 cho Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Khánh Hòa. Tải về
111/QĐ-UBND 11-01-2012 Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2012 cho Ban đại diện Người cao tuổi tỉnh Khánh Hòa. Tải về
110/QĐ-UBND 11-01-2012 Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2012 cho Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa. Tải về
109/QĐ-UBND 11-01-2012 Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2012 cho Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa. Tải về
108/QĐ-UBND 11-01-2012 Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2012 cho Hội Nhà báo. Tải về
107/QĐ-UBND 11-01-2012 Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2012 cho Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thuộc Hội nông dân tỉnh Khánh Hòa. Tải về
106/QĐ-UBND 11-01-2012 Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2012 cho Hội chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa. Tải về
Quy định mới về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
12/07/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Quy định về tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống trong Công an nhân dân
12/07/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 24/2024/TT-BCA quy định về tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống trong Công an nhân dân, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/8/2024.
Từ ngày 1/9/2024, áp dụng quy định mới về số lượng cấp phó của các cơ quan, đơn vị
12/07/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 83/2024/NĐ-CP trong đó sửa đổi một loạt quy định về số lượng cấp phó của các cơ quan, đơn vị. Nghị định số 83/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2024.
Điều kiện, thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng
12/07/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư 25/2024/TT-NHNN quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng.
Đến năm 2030, tỉnh Khánh Hòa sẽ xây dựng được các mô hình sử dụng phân bón hữu cơ hiệu quả
11/07/2024 00:00
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch phát triển sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường công tác thanh tra, xử lý và giải quyết đơn thư
11/07/2024 00:00
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác thanh tra, xử lý và giải quyết đơn thư trên địa bàn tỉnh.
Triển khai thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025
10/07/2024 00:00
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025.
Đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
10/07/2024 00:00
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh
Website tiếp tục hoàn thiện, mong nhận được ý kiến đóng góp để Website ngày càng tốt hơn. Trân trọng cảm ơn.