Đến năm 2025, 100% các xã, phường, thị trấn thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định

13/05/2024 00:00        
Đọc tin

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Bãi rác Hòn Ngang (xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh). Ảnh minh họa. Ảnh: baokhanhhoa.vn.

Kế hoạch đã đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và các năm tiếp theo, tỉnh Khánh Hòa phấn đấu đạt được các mục tiêu: 100% các xã, phường, thị trấn thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định. Hệ thống, mạng lưới và đội ngũ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ cấp huyện đến cấp xã được kiện toàn lại. Các cơ sở thu gom, vận chuyển cải tạo nâng cấp phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đáp ứng các yêu cầu theo quy định và đảm bảo thu gom, vận chuyển các loại chất thải rắn sinh hoạt sau khi được phân loại. Các điểm tập kết, trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định được đưa vào hoạt động.

Trước mắt, trong năm 2024, tất cả các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn đều ban hành chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, mô hình phân loại, thu gom, vận chuyển, tập kết, xử lý, tái chế chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; xây dựng các bộ tài liệu tuyên truyền về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn (sổ tay, clip, hướng dẫn kỹ thuật hoặc các hình thức khác phù hợp) và đội ngũ tuyên truyền viên cấp huyện, cấp xã để tuyên truyền việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư. Quy hoạch các điểm tập kết, trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định, trong đó ưu tiên bố trí kết hợp điểm tiểp nhận chất thải nguy hại và chất thải rắn cồng kềnh để hộ gia đình, cá nhân đổ thải đúng quy định.

UBND tỉnh giao thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức quán triệt kế hoạch này, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai hiệu quả phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đề nghị các đơn vị thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh hoàn thiện quy trình kỹ thuật trong việc thu gom, vận chuyển, tiếp nhận, xử lý/tái chế từng nhóm chất thải rắn sinh hoạt sau khi phân loại để thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát và thanh toán kinh phí xử lý/tái chế đúng quy định; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt hiệu quả.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, hiện nay, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh được thu gom khoảng 398.472 tấn/năm; tương đương hơn 1.135 tấn/ngày. Công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt cơ bản được thực hiện khá tốt, đặc biệt ở khu vực đô thị với tỷ lệ thu gom đạt 95%; ở khu vực nông thôn đạt khoảng 80%. Việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt hiện nay chủ yếu vẫn là chôn lấp. Hiện nay, chỉ có các bãi chôn lấp Lương Hòa (TP. Nha Trang), Hòn Rọ (thị xã Ninh Hòa) và Cam Thịnh Đông (TP. Cam Ranh) áp dụng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh; các bãi chôn lấp còn lại ở các địa phương đều cơ bản chưa hợp vệ sinh, một số bãi chôn lấp tự phát, một số đang trong tình trạng quá tải...

Xem bản tin gốc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa tại đây

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa (khanhhoa.gov.vn)

Tuyết Vân (St)
 
Tin liên quan
Tiếp tục vận động ủng hộ “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024
Ban Vận động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch vận động ủng hộ “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” trên địa bàn tỉnh năm 2024.
Chương trình Hành trình Đỏ và tôn vinh, khen thưởng thành tích hiến máu tình nguyện năm 2024
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 4359/KH-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2024 về việc Tổ chức Chương trình Hành trình Đỏ và tôn vinh, khen thưởng thành tích hiến máu tình nguyện năm 2024.
Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng để nâng cao tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025
Ngày 26 tháng 4 năm 2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 4398/KH-UBND về việc triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng để nâng cao tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2024 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ.
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (giai đoạn 2021 - 2025)
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2024 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Giám sát chặt chẽ hàng hóa, hành lý qua các cửa khẩu
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa trên địa bàn tỉnh.
Kiện toàn tổ chức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
Ngày 03 tháng 5 năm 2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1167/QĐ-UBND về việc kiện toàn tổ chức Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa.
Chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ về giáo dục nghề nghiệp năm 2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về việc hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ về giáo dục nghề nghiệp năm 2024.
Giai đoạn 2024 - 2025, Khánh Hòa phấn đấu trồng mới gần 2.469 héc ta rừng
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng để nâng cao tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.
Tổ chức rà soát các khu vực dễ xảy ra cháy mùa hanh khô
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy mùa nắng nóng, hanh khô năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh