Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025

19/03/2024 00:00        
Đọc tin

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 2355/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025.

Ảnh minh họa. Nguồn: baokhanhhoa.vn

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn, đảm bảo các mặt kinh tế xã hội nông thôn phát triển đồng bộ, giảm dần khoảng cách giữa nông thôn và đô thị, triển khai Chương trình gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Về mục tiêu cụ thể, Kế hoạch đặt mục tiêu đến cuối năm 2025, có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, không còn xã dưới 15 tiêu chí; huyện Diên Khánh đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao; các huyện Vạn Ninh, Cam Lâm đạt chuẩn huyện nông thôn mới; thành phố Cam Ranh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; trong đó:

Huyện Diên Khánh: Có 16/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 08/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 04/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao;

Huyện Cam Lâm: Có 12/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 07/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 02/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới;

Huyện Vạn Ninh: Có 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 04/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới;

Thành phố Nha Trang: Giữ vững 07/07 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 04/07 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01/07 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu;

Thành phố Cam Ranh: Có 06/06 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 04/06 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01/06 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2025 hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;

Thị xã Ninh Hòa: Có 19/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 11/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 02/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu;

Huyện Khánh Vĩnh: Có 03/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 01/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao;

Huyện Khánh Sơn: Có 02/07 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, Kế hoạch đưa ra 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần triển khai thực hiện gồm: 1- Công tác chỉ đạo, điều hành; 2- Công tác tuyên truyền, tập huấn; 3- Tập trung thực hiện các nội dung thành phần của Chương trình nông thôn mới; 4- Đảm bảo nhu cầu vốn thực hiện Chương trình.

Mời bạn đọc xem toàn văn Kế hoạch tại đây./.

Thành Luân
 
Tin liên quan
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh đến năm 2030
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh.
Từ ngày 14 đến ngày 16-4-2024, tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024.
Thực hiện tốt cuộc Điều tra doanh nghiệp năm 2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc phối hợp tổ chức thực hiện Điều tra doanh nghiệp năm 2024.
Triển khai các phương án bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ tại các địa điểm tập trung đông người
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 12-3-2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.
Thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến không dùng hồ sơ giấy
Trong vòng 6 tháng, từ ngày 20-3 đến 20-9, một số cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến không sử dụng hồ sơ giấy. Đây là nội dung quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến không sử dụng hồ sơ giấy do UBND tỉnh vừa ban hành.
Kiểm tra, rà soát, xử lý tình trạng nuôi trồng thủy sản không theo quy hoạch vùng nuôi
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc kiểm tra, rà soát, xử lý tình trạng nuôi trồng thủy sản không theo quy hoạch vùng nuôi.
Xây dựng 8 công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch xây dựng “Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” giai đoạn 2024 - 2030.
Rà soát toàn bộ các cơ sở sản xuất rượu, thuốc lá trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước.
Năm 2023, tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 45,58%
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định công bố hiện trạng rừng năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
Chủ động thực hiện các biện pháp tích trữ nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh