Kiểm tra, rà soát, xử lý tình trạng nuôi trồng thủy sản không theo quy hoạch vùng nuôi

18/03/2024 00:00        
Đọc tin

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc kiểm tra, rà soát, xử lý tình trạng nuôi trồng thủy sản không theo quy hoạch vùng nuôi.

Rà soát, thống kê số hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh. Ảnh minh họa. Ảnh: Lê Xưa.

Theo đó, UBND tỉnh cơ bản thống nhất với các giải pháp đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 816/SNN-CCTS ngày 21-2-2024. Đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu dự thảo văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện của UBND tỉnh, trong đó: Đề xuất các giải pháp cụ thể, lộ trình thực hiện đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương để xử lý dứt điểm tình trạng nuôi trồng thủy sản không theo quy hoạch vùng nuôi, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20-3-2024.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Cam Lâm, Ninh Hòa, Nha Trang khẩn trương báo cáo kết quả rà soát, xác định, thống kê số hộ nuôi trồng trong và ngoài tỉnh, đề xuất các giải pháp xử lý tình trạng nuôi trồng thủy sản không theo quy hoạch vùng nuôi của các địa phương, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp) trước ngày 17-3-2024.

Xem bản tin gốc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa tại đây

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa (khanhhoa.gov.vn)

Văn Huyên (St)
 
Tin liên quan
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh đến năm 2030
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh.
Từ ngày 14 đến ngày 16-4-2024, tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024.
Thực hiện tốt cuộc Điều tra doanh nghiệp năm 2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc phối hợp tổ chức thực hiện Điều tra doanh nghiệp năm 2024.
Triển khai các phương án bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ tại các địa điểm tập trung đông người
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 12-3-2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 2355/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025.
Xây dựng 8 công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch xây dựng “Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” giai đoạn 2024 - 2030.
Rà soát toàn bộ các cơ sở sản xuất rượu, thuốc lá trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước.
Năm 2023, tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 45,58%
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định công bố hiện trạng rừng năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
Chủ động thực hiện các biện pháp tích trữ nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024.
90% cơ sở dữ liệu dùng chung được chia sẻ, kết nối và sử dụng có hiệu quả
Đây là một trong những mục tiêu của kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2024 vừa được UBND tỉnh ban hành.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh