Rà soát toàn bộ các cơ sở sản xuất rượu, thuốc lá trên địa bàn tỉnh

15/03/2024 00:00        
Đọc tin

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra tại một điểm kinh doanh rượu trên địa bàn thành phố Nha Trang. Ảnh minh họa. Ảnh: Cẩm Vân.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan ban hành văn bản chỉ đạo rà soát toàn bộ các cơ sở sản xuất rượu, thuốc lá trên địa bàn tỉnh trước ngày 15-3-2024. Đồng thời phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các cấp, ngành thực hiện rà soát, tổng hợp, đánh giá trên cơ sở rà soát đến từng xã, phường về thực trạng tình hình sản xuất, kinh doanh (thời gian bắt đầu sản xuất; công suất hoặc quy mô năng lực sản xuất thực tế; sản lượng sản xuất, tiêu thụ; doanh thu, lợi nhuận; bao bì, mẫu mã; sản phẩm OCOP hay thủ công truyền thống; bán trong và ngoài tỉnh; liên kết sản xuất,...); công tác cấp phép; đăng ký, sử dụng tem; đăng ký, kê khai nộp thuế. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, xử phạt hành vi vi phạm quy định về dán tem đối với rượu và thuốc lá…

Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập ban chỉ đạo để chỉ đạo chung công tác quản lý tem điện tử, góp phần chống thất thu thuế trên địa bàn trước ngày 20-3-2024; ban hành quy chế phối hợp trước ngày 30-3-2024; ban hành kế hoạch phối hợp hàng năm trước ngày 25-12 năm trước, chi tiết nội dung kế hoạch theo từng tháng. Riêng kế hoạch phối hợp năm 2024 ban hành trước ngày 30-3-2024.

Cục Quản lý thị trường tỉnh tiếp tục tăng cường việc giám sát, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh thuốc lá, rượu sản xuất trong nước trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm các quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc lá, rượu; kiểm tra, xử phạt hành vi vi phạm quy định về dán tem đối với rượu và thuốc lá.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế tiếp tục quán triệt, chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác quản lý tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu trên địa bàn theo Thông tư số 23/2021/TT-BTC của Bộ Công Thương; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm bày bán, lưu thông trên địa bàn và xử lý theo hành vi vi phạm thẩm quyền.

Xem bản tin gốc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa tại đây

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa (khanhhoa.gov.vn)

Văn Huyên (St)
 
Tin liên quan
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh đến năm 2030
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh.
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 2355/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025.
Kiểm tra, rà soát, xử lý tình trạng nuôi trồng thủy sản không theo quy hoạch vùng nuôi
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc kiểm tra, rà soát, xử lý tình trạng nuôi trồng thủy sản không theo quy hoạch vùng nuôi.
Xây dựng 8 công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch xây dựng “Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” giai đoạn 2024 - 2030.
Năm 2023, tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 45,58%
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định công bố hiện trạng rừng năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
Chủ động thực hiện các biện pháp tích trữ nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024.
90% cơ sở dữ liệu dùng chung được chia sẻ, kết nối và sử dụng có hiệu quả
Đây là một trong những mục tiêu của kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2024 vừa được UBND tỉnh ban hành.
Đẩy nhanh tiến độ bán đấu giá các cơ sở nhà, đất
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai bán đấu giá quyền sử dụng đất các cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh.
Chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tại Văn bản số 10227/BTNMT-QHPTTNĐ ngày 4-2-2024 về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất.
Triển khai các tiện ích phục vụ người dân trên ứng dụng VNeID
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) trên địa bàn tỉnh năm 2024.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh